Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Tradície nášho regiónu v speve ľudových piesní a v hre na ľudové nástroje sa podarilo do dnešných dní uchovať v "Ľudovej hudbe Kováčovci" Ide o štvorčlennú rodinnú skupinu, ktorú tvorí otec so svojimi tromi synmi. Kováčovci vstúpili do povedomia verejnosti v roku 1993 a odvtedy boli registrovaní pri Miestnom kultúrnom stredisku Nová Bystrica.

Pravidelne vystupovali a vystupujú na kultúrnych podujatiach organizovaných v priestoroch kysuckého Skanzenu, pri uchovávaní ľudových tradícií v obci napr. stavanie májov, pochovávanie basy, doprevádzanie svadobčanov k obradu tzv. chodníky, na stretnutiach rodákov z Riečnice a Harvelky, na polnočnej svatej omši v kostole, atď. Bez "Ľudovej hudby Kováčovci" sa nezaobídu ani Jánošíkové dni v Terchovej. Repertoár skupiny tvoria piesne, ktoré si sami získavajú od ešte žijúcich obyvateľov obce, a tak obnovujú zabudnuté texty a melódie.

 

Zloženie "Ľudovej hudby Kováčovci"
Tomáš Kováč, st., akordeón a heligónka, spev
Tomáš Kováč, ml., predník /1. husle/, spev
Stanislav Kováč, kontráš /2. husle/, spev
Ján Kováč, basa, spev

zskmojekysucekysucke muzeum