Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 PZ Starý Diel Vychylovka je združenie poľovníkov, ktoré bolo založené v roku 1993. PZ je záujmovou organizáciou a združuje miestnych občanov - poľovníkov, ktorí sú vlastníkmi pozemkov. Členmi sú i občania z bývalej obce Harvelka. Celková výmera poľovnej plochy PZ je 2.225 ha.

Hranica poľovného revíru začína vodnou nádržou na území bývalej obce Harvelka, pokračuje až po horizont katastrálneho územia Nová Bystrica - Oravská Lesná. Na východnej strane končí štátnou hranicou s Poľskou republikou a údolím v osade Podrycerová - Príslop. Revír zahrňuje i osadu Chmúrovia a atraktívnu časť Kysúc - Skanzen.
PZ Starý diel má 25 členov.

 

Zloženie výboru:
Štefan Kirn, predseda
Alexander Griga, poľovný hospodár
Antónia Martinčeková, tajomníčka
Roland, Belošovič, MUDr., finančný hospodár
Michal Riečičiar, ml., člen výboru
Milan Riečičiar, st., kontrolór

zskmojekysucekysucke muzeum