Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obvodné oddelenie PZ Stará Bystrica 0961 423 905, 0961423 909
Lesná správa Nová Bystrica 041/43 97 256 
Povodie Váhu Nová Bystrica 041/43 97 262
Základná škola Nová Bystrica 041/43 97 212
Základná škola Vychylovka 041/43 97 213
Materská škola Nová Bystrica 041/43 97 214
Múzeum Kys. Dediny Vychylovka 041/43 97 350
Pošta Nová Bystica - vedúca 041/43 97 350
Pošta Nová Bystrica 041/43 97 224
Zdravotné stredisko MUDr. Korček 041/43 97 264
Zdravotné stredisko MUDr. Fonšová 041/43 97 184
Zdravotné stredisko MUDr. Tischler 041/43 97 386
SEVAK Za, úpravňa vody N. Bystrica 041/43 97 211
HGT Nová Bystrica 041/43 97 104
Rím. kat. farský úrad Nová Bystrica 041/43 97 127
Pozemkové spoločensktvo Riečnica 041/43 97 106
Pozemkové spol. Nová Bystrica 041/43 97 244
Obchod u Pavelka Vychylovka 041/43 97 110
Obchod JEDNOTA N. Bystrica 041/43 97 122
Obchod LINKSON 041/43 97 125
Obchod JEDNOTA Rycierky 041/43 97 250
Obchod Pavol Romaník 041/43 97 132
Obchod u Mokryša 041/43 97 155
Obchod Rajnohová 041/43 97 216
Obchod Lúč - Patyla 041/43 97 180
Obchod Vychylovka - Kubeň 041/43 97 170
Pohostinstvo Masnicová 041/43 97 226
Pohostinstvo Griga 041/43 97 283
Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica 041/43 97 228
Píla - František Šadibol 041/43 97 114
VELM spol. s r. o. 041/43 97 294

zskmojekysucekysucke muzeum