Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:

Mgr. Peter Čierňava, predseda
Rastislav Šutiak, člen
Miroslav Masnica, člen

 

Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu:

Ľubomír Griga - predseda
Ing. Ján Šteininger, PhD. - člen
Stanislav Kováč - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Elena Jančulová - člen
Ján Jančula - člen
Dušan Šadibol - člen
Ing. Iveta Heltková - člen

 

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania:

Ing. Ján Šteininger, PhD. - predseda
Miroslav Masnica - člen
Jana Huláková - člen
Stanislav Kováč - člen
Ing. Radovan Svitek, PhD.  - člen

 

Komisia sociálna a zdravotná:

Rastislav Šutiak - predseda
Jaroslav Kováč - člen
Jana Huláková - člen
Mgr. Katarína Vaňovcová - člen
PhDr. Monika Halvoníková - člen

 

Komisia finančná:

Jana Huláková - predseda
Jaroslav Kováč - člen
Ľubomír Griga - člen
Miroslav Masnica - člen
Mgr. Štefánia Strapáčová - člen

 

Krízový štáb obce Nová Bystrica:

Ing. Jozef Kuric, predseda.
Ing. Radovan Svitek, PhD., podpredseda.
Milan Brisučiak ml., člen.
Peter Hruška, člen.
Ľubomír Šadibol st., člen.
Miroslav Janura, člen.
Ľubomír Griga, člen.
Miroslav Masnica, člen.
Mgr. Peter Čierňava, člen.
Cyril Svitek, člen.

zskmojekysucekysucke muzeum