Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Harvelka

Harvelka bola pôvodná osada obce Stará Bystrica, od roku 1950 samostatná obec okresu Kysucké Nové Mesto a od roku 1960 okresu Čadca. Z obce Lutiše bola k nej pričlenená osada Oselnica. Z rozptýleného osídlenia sa v 19. storočí vytvorila osada. Cirkevne patrila k fare v Starej Bystrici a od roku 1788 k Riečnici.

V roku 1950 mala 960 obyvateľov a v roku 1980 502 obyvateľov, počet domov bol 149. V roku 1985 bola ako obec zrušená. Obec Harvelka bola rozsiahla dedina, v ktorej občania žili v osadách a na samotách.Centrum obce tvoril MNV, kultúrny dom, kostol, základná škola, obchod s rozličným tovarom a jedna školská bytovka, kde bývali učitelia pôsobiaci na tanajšej škole. V roku 1978 v obci žilo 450-503 obyvateľov, z toho 27 občanov cigánskeho pôvodu, ktorí bývali na cholvárkoch zvaných Buková-Oselnice. Prevažná väčšina obyvateľov bola zamestnaná v ZVL Kysucké Nové Mesto, Tatra Čadca, OSP Čadca, JRD „Pokrok" Stará Bystrica a taktiež v okresoch Karviná, Ostrava a Frýdek-Mýstek.

Títo občania, ktorí sa z obce museli vysťahovať následkom výstavby vodnej nádrže si v prevažnej miere zabezpečovali náhradné ubytovanie kúpou rodinných domov mimo nášho okresu a zamestnaním na ŠM a JRD, kde im boli pridelené byty. V roku 1978 sa začalo s výkupom nehnuteľností a to v osade u Mackurov, kde na tomto mieste sa začala stavba hrádze, postupne boli vykupované osady u Matjaši, kde sa plánovala provizorná cesta od Jančulov po Matjašov. Postupne sa začali vykupovať nehnuteľnosti v celej obci.

Baronova chalupa

Cholvarky na Darovanej

 

Cholvarky u Sporiny

Cholvarok u Marunovcov, pred rokom 1900 to bola škola

 

Gregušova a Robertova šopa

Harvelská kaplnka a stará škola

 

Hruškov dom

Osada Krchovia

 

Osada Kubičinovia

Lanovka na Jelenčiakovci

 

Čerchľova poľana

Na Závodzkovom Starom diele

 

Stará škola

Osada Nemcovia

 

Osada Krchovia

Osada Kubičinovia

 

Osada Matejašovia

Osada Matejašovia

 

Osada Plaštiakovia

Osada Surovcovia

 

Osada Surovcovia

Osada u Kubíka

 

Osada u Romana

Poľana

 

Pri kolibe

Pri mlyne

 

Románska dolina

Harvelská kaplnka

 

Osada u Klieska - Adamcovia

Osada u Klieska

 

Osada u Klieska

Osada u Kliešťa

 

Osada u Krcha

Osada u Čavajdy

 

Osada u Laboša

Osada u Mohyly

 

Osada u Romana

Osada u Surovca

 

Osada u Švajca

Osada u Zajaca

 

ZDŠ Harvelka

Osada UhliskoFotografie poskytol pán František Fedor

zskmojekysucekysucke muzeum