30.05.2023

Vo štvrtok 18. mája 2023 sa konala v našej obci slávnosť „Uvítanie detí do života“. Na slávnosť boli pozvaní rodičia s detičkami narodenými v roku 2022. Privítali sme 24 detí z toho 10 chlapcov a 14 dievčat.

17.05.2023
Druhá májová nedeľa už tradične patrí "Dňu matiek". Nebolo to inak ani tento rok a Obec Nová Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka pripravili krásne vystúpenie, ktorým zlepšili deň svojím mamičkám a babičkám. Popoludnie začal svojím príhovorom zástupca starostu Ing. Radovan Svitek a potom sa už predviedli naše deti s tým najlepším čo si pre Vás pripravili. Dúfame, že ste si toto popoludnie užili a boli ste právom hrdí na svoje šikovné deti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a hlavne Vám naše drahé mamy, že Vás máme.

04.04.2023

Obec Nová Bystrica, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kuricom a Sociálno-zdravotná komisia pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica si pre Vás aj tento rok pripravila krásne podujatie s názvom „Výstava ručných prác“. 2. apríla sa konal už 15. ročník a my sa každý rok tešíme veľkému záujmu o vystavovanie ale tiež záujmu občanov o návštevu tohto podujatia. Tento rok na výstave prezentovalo svoje výrobky 64 vystavovateľov z našej obce, ale aj z obce Stará Bystrica a Radôstka. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Mohli sme vidieť obrazy (maľované, vyšívané), háčkované, štrikované výrobky, výrobky z dreva, železa, hliny, veľkonočné vajíčka...

05.06.2023

Vážení občania, chceli by sme Vás poprosiť o podporu formou hlasovania za náš projekt Čarovná skalka na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilinsky-kraj .

Cieľom projektu je vytvoriť oddychovú zónu pri záhradnej skalke vedľa školského skleníka, ktorá bude slúžiť vo výchovno-vyučovacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Skalku chceme doplniť o rastlinky, domček pre hmyz a jašteričník. Zámerom je umiestniť do nej aj lavičky a vytvoriť tak priestor na oddych, učenie a realizáciu aktivít.

21.02.2023

FAŠIANGY sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Najveselšie obdobie roka však strieda 40- dňový pôst, kedy sa ukončia všetky zábavy. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy.

Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.

21.02.2023

Po dvojročnej prestávke nastalo pre nás svetlé obdobie kedy sa konečne skončili všetky pandemické opatrenia a my sme mohli začať s prípravou na plesové obdobie.

Prvým plesom bol Poľovnícky ples, ktorý organizovalo PZ Brízgalky v termíne 7. januára 2023. Na tomto plese si vychutnali hostia skvelé jedlo a tiež hudbu, ktorú im namixoval DJ Mikko.

30.05.2023

Vo štvrtok 18. mája 2023 sa konala v našej obci slávnosť „Uvítanie detí do života“. Na slávnosť boli pozvaní rodičia s detičkami narodenými v roku 2022. Privítali sme 24 detí z toho 10 chlapcov a 14 dievčat.

17.05.2023
Druhá májová nedeľa už tradične patrí "Dňu matiek". Nebolo to inak ani tento rok a Obec Nová Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka pripravili krásne vystúpenie, ktorým zlepšili deň svojím mamičkám a babičkám. Popoludnie začal svojím príhovorom zástupca starostu Ing. Radovan Svitek a potom sa už predviedli naše deti s tým najlepším čo si pre Vás pripravili. Dúfame, že ste si toto popoludnie užili a boli ste právom hrdí na svoje šikovné deti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a hlavne Vám naše drahé mamy, že Vás máme.

04.04.2023

Obec Nová Bystrica, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kuricom a Sociálno-zdravotná komisia pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica si pre Vás aj tento rok pripravila krásne podujatie s názvom „Výstava ručných prác“. 2. apríla sa konal už 15. ročník a my sa každý rok tešíme veľkému záujmu o vystavovanie ale tiež záujmu občanov o návštevu tohto podujatia. Tento rok na výstave prezentovalo svoje výrobky 64 vystavovateľov z našej obce, ale aj z obce Stará Bystrica a Radôstka. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Mohli sme vidieť obrazy (maľované, vyšívané), háčkované, štrikované výrobky, výrobky z dreva, železa, hliny, veľkonočné vajíčka...

05.06.2023

Vážení občania, chceli by sme Vás poprosiť o podporu formou hlasovania za náš projekt Čarovná skalka na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilinsky-kraj .

Cieľom projektu je vytvoriť oddychovú zónu pri záhradnej skalke vedľa školského skleníka, ktorá bude slúžiť vo výchovno-vyučovacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Skalku chceme doplniť o rastlinky, domček pre hmyz a jašteričník. Zámerom je umiestniť do nej aj lavičky a vytvoriť tak priestor na oddych, učenie a realizáciu aktivít.

21.02.2023

FAŠIANGY sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Najveselšie obdobie roka však strieda 40- dňový pôst, kedy sa ukončia všetky zábavy. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy.

Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.

21.02.2023

Po dvojročnej prestávke nastalo pre nás svetlé obdobie kedy sa konečne skončili všetky pandemické opatrenia a my sme mohli začať s prípravou na plesové obdobie.

Prvým plesom bol Poľovnícky ples, ktorý organizovalo PZ Brízgalky v termíne 7. januára 2023. Na tomto plese si vychutnali hostia skvelé jedlo a tiež hudbu, ktorú im namixoval DJ Mikko.