24.11.2022

Tento rok sme trošku netradične rozsvietili náš vianočný stromček uprostred týždňa. Urobili sme tak z dôvodov, že cez víkend sa už v DK koná iná spoločenská udalosť. Sme Vám nesmierne vďační, že Vás to vôbec neodradilo a prišli ste v takom veľkom počte.
Rozsvieteniu stromčeka predchádzala detská diskotéka, na ktorej sa naše deti skvelo bavili, predviedli "nové" choreografie a dokonca aj súťaži sa chcel zúčastniť hádam každý. Pred 18.00 hod. všetky deti dostali prskavku a čakali sme vonku na ten správny čas, na čas, kedy pre nás začne vianočné obdobie plné očakávaní, radosti, pokoja a lásky.

29.11.2022


Kvôli pandémii COVID-19 sa nemohli v rokoch 2020 a 2021 organizovať žiadne hromadné podujatia, čo spôsobilo, že sa neorganizovalo ani posedenie pre jubilantov týchto rokov. Každoročne na toto posedenie pozývame našich občanov, ktorí slávili jubileum 40, 50, 60 rokov ale tiež strieborné, zlaté a diamantové výročie sobáša.

16.05.2022
Dňa 12. mája 2022 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na husliach a heligónke. Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa rodičov detí do kroniky obce a zároveň im bol odovzdaný malý darček. Slávnosť uvítania detí sa konala na dvakrát, nakoľko bolo pozvaných 52 detí.  

22.04.2022

Obci Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica sa tento rok po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Dome kultúry Nová Bystrica 10. apríla 2022. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce 46 vystavovateľov. Návštevníci mohli hlasovať za práce, ktoré sa im najviac páčili a niektoré si mohli aj zakúpiť. V závere výstavy komisia spočítala hlasovacie lístky a hlasovanie dopadlo nasledovne (uvádzame prvých 10 miest):

23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk

24.11.2022

Tento rok sme trošku netradične rozsvietili náš vianočný stromček uprostred týždňa. Urobili sme tak z dôvodov, že cez víkend sa už v DK koná iná spoločenská udalosť. Sme Vám nesmierne vďační, že Vás to vôbec neodradilo a prišli ste v takom veľkom počte.
Rozsvieteniu stromčeka predchádzala detská diskotéka, na ktorej sa naše deti skvelo bavili, predviedli "nové" choreografie a dokonca aj súťaži sa chcel zúčastniť hádam každý. Pred 18.00 hod. všetky deti dostali prskavku a čakali sme vonku na ten správny čas, na čas, kedy pre nás začne vianočné obdobie plné očakávaní, radosti, pokoja a lásky.

29.11.2022


Kvôli pandémii COVID-19 sa nemohli v rokoch 2020 a 2021 organizovať žiadne hromadné podujatia, čo spôsobilo, že sa neorganizovalo ani posedenie pre jubilantov týchto rokov. Každoročne na toto posedenie pozývame našich občanov, ktorí slávili jubileum 40, 50, 60 rokov ale tiež strieborné, zlaté a diamantové výročie sobáša.

16.05.2022
Dňa 12. mája 2022 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na husliach a heligónke. Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa rodičov detí do kroniky obce a zároveň im bol odovzdaný malý darček. Slávnosť uvítania detí sa konala na dvakrát, nakoľko bolo pozvaných 52 detí.  

22.04.2022

Obci Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica sa tento rok po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Dome kultúry Nová Bystrica 10. apríla 2022. Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce 46 vystavovateľov. Návštevníci mohli hlasovať za práce, ktoré sa im najviac páčili a niektoré si mohli aj zakúpiť. V závere výstavy komisia spočítala hlasovacie lístky a hlasovanie dopadlo nasledovne (uvádzame prvých 10 miest):

23.02.2022

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci je k dispozícii obyvateľom našej obce. Nadácia pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. V prípade potreby môžete požiadať o finančnú a odbornú pomoc.

Poskytujú aj bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.

Viac informácii sa dozviete na stránke – www.nadaciazsk.sk