Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 DHZ Nová Bystrica vznikol v lete 1926 spontánne z potreby zoskupenia členov do jednotnej organizácie. V roku 1967 bolo DHZ pridelené požiarne vozidlo T805 s motorovou striekačkou PS8. Až v r. 1988 bola pridelená obci nová požiarna technika s novým vozidlom.

Z radov mladších členov, ktorých je momentálne 10 žiakov, boli vytvorené družstvá, ktoré sa pravidelne zúčastňujú výcviku a súťaží. V roku 1994 prišlo do radov DHZ 10 žien, ktoré postúpili 2-krát do krajskej súťaže a získali v nej 2. miesto. V súčasnosti má organizácia 65 členov. V priebehu roka zasiahne pri požiaroch a živelných pohromách /povodne, zosuvy pody/ 5-krát, a tak zachráni miliónové hodnoty. Zasahuje i pri likvidácii požiarov v susedných obciach Stará Bystrica a

Radôstka. Výbor DHZ:
Milan Brisučiak, predseda
Jozef Granát, tajomník
Milan Riečičiar, veliteľ
Peter Hrčka, strojník
Peter Klieštik, strojník
Antónia Brisučiaková, pokladníčka
Ladislav Brehovský, preventivista
Mgr. Milan Lalinský, práca s mladými hasičmi

Historická fotografia starších členov DHZ Nová Bystrica - Nástup na svätú omšu na sv. Floriána

Tradičná veľkonočná stráž príhrobku v kostole

Tradičná veľkonočná stráž príhrobku v kostole

 

Ženský DHZ Nová Bystrica

Ženský DHZ Nová Bystrica

Stavanie mája

Stavanie mája

Pochovanie basy

Mikulášsky sprievod

zskmojekysucekysucke muzeum