Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

SČK má v súčasnosti 60 členov. Zakladajúcimi členmi v roku 1951 pod hlavičkou ČSČK boli p. Margita Klučková, p. Marta Slučiaková, a p. Ľudmila Martinčeková. Činnosť tejto organizácie sa zameriava na dobrovoľný odber krvi, ktorý sa uskutočňuje pravidelne 3-krát ročne, a to v mesiaci marec sa ho zúčastňuje približne 20 - 25 darcov.

V mesiaci júl 13 - 17 darcov a v mesiaci október 15 - 20 dobrovoľných darcov. Po uskutočnení odberu sa pravidelne podáva občerstvenie v miestnej reštaurácii.
Treba poďakovať všetkým dobrovoľným darcom, ktorí sa zúčastňujú odberov, a tým pomáhajú ľuďom, ktorí túto drahocennú tekutinu potrebujú. Predovšetkým sú to držitelia Zlatej Jánskeho plakety z našej obce a to: Brath Marián, Petreková Helena, Sporinský Ján, Kolembusová Helena, Patyla Rudolf, Šadibol Ladislav a Mihálik Rudolf.
Držiteľmi Striebornej Jánskeho plakety je 14 občanov našej obce a bronzovej 11 občanov.

Výbor SČK: Pavla Štetiarová, rod. Maholiaková, predsedkyňa

Členovia: Marta Kuflová, Anna Matejčíková, Zuzana Lalinská, Mária Kulasová, Štefánia Slučiaková, Vilma Masnicová, Irena Kubinčanová, Marta Halvoníková.

 

zskmojekysucekysucke muzeum