Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Starosta obce

Ing. Jozef Kuric


Zástupca starostu

Ing. Radovan Svitek, PhD.


Poslanci OZ a ich poslanecké obvody 

Ing. Ján Šteininger, PhD.: Veľký Potok.

Miroslav Masnica: Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia

Rastislav Šutiak: Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiniskovia, Frančiakovia, Talapkovia

Jaroslav Kováč: Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Mgr. Peter Čierňava:  Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Kľučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia, Oravcovia

Jana Huláková: Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Hričov

Ľubomír Griga: Kohútovia, Strapáčovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia

Stanislav Kováč: Mackovia na vrchu, Pastvovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia

Ing. Radovan Svitek, PhD.: Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

Kontrolór obce: Anna CHOVANCOVÁ

zskmojekysucekysucke muzeum