Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 DHZ ako organizácia vznikla podľa písomností v 50. rokoch, podľa prameňov sa však vznik datuje omnoho skôr. Na zásah sa kedysi používala ručná striekačka vozová, ťahaná koňom. V neskorších rokoch bola daná do užívania motorová striekačka PS 8, ktorá bola uskladnená v šope polesia vo Vychylovke.

Strojníkom v tom čase bol Alojz Tomčala, občan z osady Slukovia. Veliteľom bol lesník Ján Koleno. V 60. rokoch nastal rozkvet organizácie, pretože vedenia sa ujal pracovník MNV Alojz Kubík spolu s Michalom Grigom. DHZ Vychylovka sa pravidelne zúčastňoval a zúčastňuje okresných súťaží s vynikajúcimi výsledkami. V roku 1980 sa členovia podujali na výstavbu požiarnej zbrojnice. Najvačšiu účasť mali Michal Griga, Marián Liščák, Alojz Tomčala, Emil Pavelek, Július Griga, Anton Kašuba, Šimon Talapka, Augustín Šadibol, Alexander Griga a ďalší. Členovia vyvinuli maximálne úsilie, aby zbrojnica bola daná do užívania v čo najkratšom čase. Počet členov v súčasnosti je 28, z toho 4 ženy. V posledných rokoch je zaznámenávaný veľký pokrok v súťaži mladých hasičov pod vedením Mgr. Milana Lalinského. K zásahu je k dispozícii požiarne auto Avia 30 a požiarny stroj PS 12. V prípade potreby sú členovia schopní rýchle zasiahnuť, a tým sa podieľať na lokalizácii požiaru a inej živelnej pohromy.

Výbor DHZ
Alexander Griga, predseda
Emília Liščáková, tajomníčka
Marián Liščák, veliteľ
Ľubomír Šadibol, strojník
Štefánia Slučiaková, pokladníčka
Július Griga, preventivista
Mgr. Milan Lalinský, práca s mladými hasičmi

zskmojekysucekysucke muzeum