Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

PZ Brízgalky Nová Bystrica je záujmové združenie, ktoré bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 20. júna 1993. PZ je právnickou osobou, združujúcou vlastníkov pozemkov, občanov, ktorí spĺňajú zákonom určené podmienky pre výkon práva poľovníctva.

Základnou PZ je zver plánovite chovať, chrániť, loviť a hospodárne ulovenú zver zužitkovať. Celková výmera poľovníckeho revíru je 2.268 ha. Hranica poľovníckeho revíru začína osadou Sobolovia, pokračuje ľavou stranou rieky Bystrice a končí pri osade Mazúrovia a Janíkovia. Ďalšiu časť revíru tvorí Macangov, Michalcov, Kýčery a končí v osade Rajnohovia.
V PZ Brízgalky pracuje 25 členov.

Zloženie výboru:
Peter Halvoník, predseda
Miroslav Žovin, podpredseda Milan Lalinský, Mgr., tajomník Miroslav Kristek, poľ., hospodár Justín Šadibol , fin. hospodár Ladislav Vakula, kinologický referent
Rudolf Martinček, strelecký referent
Albín Šadibol, kontrolór PZ

zskmojekysucekysucke muzeum