Novinky z obecného úradu

Opätovná výzva k podpisu dohody o poskytovaní zdravotnej starostl…

26.07.2021Všeobecná ambulancia pre deti a dorast v KNsP Čadca opätovne prosírodičov pacientov od MUDr. Surovku, ktorí ešte neboli...

Z diania obce

Novinky z obecného úradu

Opätovná výzva k podpisu dohody o poskytovaní zdravotnej starostl…

26.07.2021Všeobecná ambulancia pre deti a dorast v KNsP Čadca opätovne prosírodičov pacientov od MUDr. Surovku, ktorí ešte neboli...

Z diania obce