Novinky z obecného úradu

Kanalizácia a vodovod - informácie k pripájaniu

13.04.2022 Vážení spoluobčania, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej SEVAK) vyzýva vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod (časť...

Z diania obce

Pozvánka

16.06.2022

Novinky z obecného úradu

Kanalizácia a vodovod - informácie k pripájaniu

13.04.2022 Vážení spoluobčania, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej SEVAK) vyzýva vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod (časť...

Z diania obce

Pozvánka

16.06.2022