Novinky z obecného úradu

Referendum

08.11.2022 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum...

Z diania obce

POSEDENIE PRE JUBILANTOV 2020, 2021 a 2022

29.11.2022 Kvôli pandémii COVID-19 sa nemohli v rokoch 2020 a 2021 organizovať žiadne hromadné podujatia, čo spôsobilo, že sa neorganizovalo ani...

Novinky z obecného úradu

Referendum

08.11.2022 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum...

Z diania obce

POSEDENIE PRE JUBILANTOV 2020, 2021 a 2022

29.11.2022 Kvôli pandémii COVID-19 sa nemohli v rokoch 2020 a 2021 organizovať žiadne hromadné podujatia, čo spôsobilo, že sa neorganizovalo ani...