Novinky z obecného úradu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11.10.2021 Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z...

Z diania obce

Novinky z obecného úradu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11.10.2021 Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z...

Z diania obce