Novinky z obecného úradu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v častiach obce Vychy…

25.01.2023 Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka – Pišojovia, Oravcovia, Miškovia, Klučkovia...

Z diania obce

Informácia spoluobčanom- celoslovenská iniciatíva „Mestám a obcia…

25.01.2023 Vážení spoluobčania, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod...

Novinky z obecného úradu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v častiach obce Vychy…

25.01.2023 Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka – Pišojovia, Oravcovia, Miškovia, Klučkovia...

Z diania obce

Informácia spoluobčanom- celoslovenská iniciatíva „Mestám a obcia…

25.01.2023 Vážení spoluobčania, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod...