06.12.2022

1. Dnes po I. sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.

2. V utorok   bude ľub. spomienka sv. Mikuláša, biskupa.

3. V stredu   bude spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

4. Vo štvrtok bude slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7. 30 hod. a večer o 17. 00 hod.

5. V stredu nech prídu tretiaci na sv. omšu, ktorí sa pripravujú na PSC a v piatok nech zase prídu birmovanci, hlavne stredoškoláci na sv. omšu večer o 17. 00 hod.

 6. Zimné kántrové  dní sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

7. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 17.00 hod.  V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

8. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

9. Sv. omše:

                   Po: O 17. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 17. 00 hod.         

                   Štv: O 7. 30 hod.

                          O 17. 00 hod.

                   Pia: O 17. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

28.11.2022

1. V stredu bude sviatok sv. Ondreja, apoštola.

2. V sobotu bude spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.

3. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou. Zároveň po prvopiatkovej pobožnosti a Eucharistickom požehnaní bude Sviatosť Oltárna k adorácii celú noc do rannej sv. omši.

4. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu a v piatok sv. omše budú večer o 17.00 hod.  V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

5. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

 

6. Sv. omše:

                   Po: O 17. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod. 13:00 pohrebná, za zomr. Evu Kulasovú

                   Str: O 17. 00 hod.         

                   Štv: O 7. 30 hod.         

                   Pia: O 17. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

 

7. Pán Boh zaplať dvoru Baníkovia a Pišojovia za upratovanie a za milodar 190,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená vo štvrtok (01.12.)  o 7. 30 hod.  Pokračuje dvor Oravcovia a Rycierky.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

     Ponúkame vám fotogalériu z rekonštrukcie Novobystrického kostola Sv. Jána Krstiteľa. Táto obnova nášho chámu prebiehala v mesiacoch Január až Október.

    Z veľkého množstva fotografií sme pre vás vybrali "iba" 100 z nich. Nemalá fotogaléria mapuje kompletnú rekonštrukciu kostola. Zachytáva kostol od počiatku rekonštruckie až po stav v ktorom sa nachádza v súčastnosti.

 

 

 

 

 

 

        Drahí farníci, srdečne vás všetkých pozdravujem aj cez internet (aj cestou obecného časopisu).
  Active Image
    Ako ste si všimli, pred niekoľkými dňami sa už začali rekonštrukčné práce na kostole. Robíme novú strechu, lebo podľa odborníkov (architektov a statikov) stará bola hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na klenbách a múroch. O jej skutočnom stave sa môžeme presvedčit' na vlastné oči, keď sa postupne demontuje stará, zhnitá, spráchnivená strešná konštrukcia. V blízkej budúcnosti budeme opravovať klenby a obnovovať celu fasádu. Je to neľahká úloha. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Je dôležité, aby sme sa denne modlili v rodinách aj individuálne za úspešné dielo rekonštrukcie chrámu, za bezpečnost' prác, za dobré počasie. Veriaci sú si totiž vedomí slov Sväteho písma: ,,Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú. Ak Pán nestráži mesto, darmo bdejú jeho strážčovia."
 

Sample Image

 Ponúkame Vám dokument Dejiny farnosti Nová Bystrica.

 Tento dokument vypracovala Mária Talapková ako diplomovú  prácu v čase jej štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997.

 

 Jedná sa o kompletné dejiny našej farnosti. Prácu si môžete prečítať a tak zistiť naše dejiny aj z tohot smeru kliknutím na nasledovný odkaz. 

Dejiny Farnosti Nova Bystrica.pdf

 

06.12.2022

1. Dnes po I. sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.

2. V utorok   bude ľub. spomienka sv. Mikuláša, biskupa.

3. V stredu   bude spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

4. Vo štvrtok bude slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7. 30 hod. a večer o 17. 00 hod.

5. V stredu nech prídu tretiaci na sv. omšu, ktorí sa pripravujú na PSC a v piatok nech zase prídu birmovanci, hlavne stredoškoláci na sv. omšu večer o 17. 00 hod.

 6. Zimné kántrové  dní sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

7. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 17.00 hod.  V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

8. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

9. Sv. omše:

                   Po: O 17. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 17. 00 hod.         

                   Štv: O 7. 30 hod.

                          O 17. 00 hod.

                   Pia: O 17. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

28.11.2022

1. V stredu bude sviatok sv. Ondreja, apoštola.

2. V sobotu bude spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.

3. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu budú v piatok pred sv. omšou. Zároveň po prvopiatkovej pobožnosti a Eucharistickom požehnaní bude Sviatosť Oltárna k adorácii celú noc do rannej sv. omši.

4. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu a v piatok sv. omše budú večer o 17.00 hod.  V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7.30 hod.

5. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

 

6. Sv. omše:

                   Po: O 17. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod. 13:00 pohrebná, za zomr. Evu Kulasovú

                   Str: O 17. 00 hod.         

                   Štv: O 7. 30 hod.         

                   Pia: O 17. 00 hod.

                   So:  O 7. 30 hod.

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

 

7. Pán Boh zaplať dvoru Baníkovia a Pišojovia za upratovanie a za milodar 190,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená vo štvrtok (01.12.)  o 7. 30 hod.  Pokračuje dvor Oravcovia a Rycierky.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

     Ponúkame vám fotogalériu z rekonštrukcie Novobystrického kostola Sv. Jána Krstiteľa. Táto obnova nášho chámu prebiehala v mesiacoch Január až Október.

    Z veľkého množstva fotografií sme pre vás vybrali "iba" 100 z nich. Nemalá fotogaléria mapuje kompletnú rekonštrukciu kostola. Zachytáva kostol od počiatku rekonštruckie až po stav v ktorom sa nachádza v súčastnosti.

 

 

 

 

 

 

        Drahí farníci, srdečne vás všetkých pozdravujem aj cez internet (aj cestou obecného časopisu).
  Active Image
    Ako ste si všimli, pred niekoľkými dňami sa už začali rekonštrukčné práce na kostole. Robíme novú strechu, lebo podľa odborníkov (architektov a statikov) stará bola hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na klenbách a múroch. O jej skutočnom stave sa môžeme presvedčit' na vlastné oči, keď sa postupne demontuje stará, zhnitá, spráchnivená strešná konštrukcia. V blízkej budúcnosti budeme opravovať klenby a obnovovať celu fasádu. Je to neľahká úloha. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Je dôležité, aby sme sa denne modlili v rodinách aj individuálne za úspešné dielo rekonštrukcie chrámu, za bezpečnost' prác, za dobré počasie. Veriaci sú si totiž vedomí slov Sväteho písma: ,,Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú. Ak Pán nestráži mesto, darmo bdejú jeho strážčovia."
 

Sample Image

 Ponúkame Vám dokument Dejiny farnosti Nová Bystrica.

 Tento dokument vypracovala Mária Talapková ako diplomovú  prácu v čase jej štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997.

 

 Jedná sa o kompletné dejiny našej farnosti. Prácu si môžete prečítať a tak zistiť naše dejiny aj z tohot smeru kliknutím na nasledovný odkaz. 

Dejiny Farnosti Nova Bystrica.pdf