29.11.2021

Drahí bratia a sestry.            

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.

29.11.2021

"Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."

Celý článok TU: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211124024

29.11.2021

Verejné bohoslužby sú zakázané, kostoly zatvorené. Je tu prvá adventná nedeľa, počas ktorej sa má konať Adventná zbierka na Charitu. Prispejte prosím do zbierky na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si vyberte inú možnosť podpory, na plagáte dole sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi pri individuálnej pastorácii. ĎAKUJEME!

Celý článok TU: https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/

29.11.2021

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

29.11.2021

1. V utorok  o 12. 00 hod. bude sv. omša obetovaná za +Emíliu Romaníkovú a po nej budú pohrebné obrady na cintoríne.

2. V utorok bude sviatok sv. Ondreja, apoštola.

3. V piatok bude spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.

 

4. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu bývajú v piatok. Moji drahí farníci, chcem Vás povzbudiť a zároveň poprosiť, keby ste využili čas sv. spovede počas tohto adventného obdobia, ktoré sme začali prežívať a ktoré je vlastne prípravou na Božie narodenie. Spovedám každý deň podľa individuálneho rozpisu, prichádzajte priebežne k tejto sviatosti zmierenia, aby ste si takýmto spôsobom zároveň vykonali vianočnú sv. spoveď, nakoľko tradičné spoločné (hromadne) sv. spovede nebudú, keďže stále pretrváva zákaz hromadného združovania v rámci koronakrízy.

 

5. Individuálna pastoračná služba:

Individuálna pastoračná služba, pri ktorej budem vysluhovať sviatosť zmierenia a udelím sv. prijímanie, bude zabezpečená nasledovné:

Pondelok (29.11.2021): 16.30 – 17.40 hod.

Utorok (30.11.2021): 11.45 -12. 30 hod.

Streda(01.12.2021): 16. 30 – 17.40 hod.

Štvrtok(02.12.2021) 7.10.- 8.00 hod.

Piatok (03.12.2021): 16.30 – 17.40 hod.

Sobota (04.12.2021): 7.10 – 8.00 hod.

Nedeľa (05.12.2021): 7.30 – 8.45 hod.

                                    9.10 – 10.00 hod.

                                    10.30 – 11.45 hod.

6. Pán Boh zaplať dvoru Cádrikovia a Dolný koniec Veľký Potok za upratovanie a za milodar 597,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená v stredu(01.12.)  o 17. 00 hod. Obetovali aj 5,-€ na sv. omšu za duše v očistci na ktoré si nik nespomína, ktorá bude odslúžená v nedeľu(05.12.) o 9. 30 hod. Pokračuje dvor Horný koniec Veľký Potok.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

29.11.2021

Drahí bratia a sestry.            

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.

29.11.2021

"Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."

Celý článok TU: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211124024

29.11.2021

Verejné bohoslužby sú zakázané, kostoly zatvorené. Je tu prvá adventná nedeľa, počas ktorej sa má konať Adventná zbierka na Charitu. Prispejte prosím do zbierky na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si vyberte inú možnosť podpory, na plagáte dole sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi pri individuálnej pastorácii. ĎAKUJEME!

Celý článok TU: https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/

29.11.2021

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

29.11.2021

1. V utorok  o 12. 00 hod. bude sv. omša obetovaná za +Emíliu Romaníkovú a po nej budú pohrebné obrady na cintoríne.

2. V utorok bude sviatok sv. Ondreja, apoštola.

3. V piatok bude spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.

 

4. Tento týždeň bude aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem podľa potreby: Litánie k B. Srdcu Ježišovmu bývajú v piatok. Moji drahí farníci, chcem Vás povzbudiť a zároveň poprosiť, keby ste využili čas sv. spovede počas tohto adventného obdobia, ktoré sme začali prežívať a ktoré je vlastne prípravou na Božie narodenie. Spovedám každý deň podľa individuálneho rozpisu, prichádzajte priebežne k tejto sviatosti zmierenia, aby ste si takýmto spôsobom zároveň vykonali vianočnú sv. spoveď, nakoľko tradičné spoločné (hromadne) sv. spovede nebudú, keďže stále pretrváva zákaz hromadného združovania v rámci koronakrízy.

 

5. Individuálna pastoračná služba:

Individuálna pastoračná služba, pri ktorej budem vysluhovať sviatosť zmierenia a udelím sv. prijímanie, bude zabezpečená nasledovné:

Pondelok (29.11.2021): 16.30 – 17.40 hod.

Utorok (30.11.2021): 11.45 -12. 30 hod.

Streda(01.12.2021): 16. 30 – 17.40 hod.

Štvrtok(02.12.2021) 7.10.- 8.00 hod.

Piatok (03.12.2021): 16.30 – 17.40 hod.

Sobota (04.12.2021): 7.10 – 8.00 hod.

Nedeľa (05.12.2021): 7.30 – 8.45 hod.

                                    9.10 – 10.00 hod.

                                    10.30 – 11.45 hod.

6. Pán Boh zaplať dvoru Cádrikovia a Dolný koniec Veľký Potok za upratovanie a za milodar 597,-€ na kostol. Sv. omša za nich bude odslúžená v stredu(01.12.)  o 17. 00 hod. Obetovali aj 5,-€ na sv. omšu za duše v očistci na ktoré si nik nespomína, ktorá bude odslúžená v nedeľu(05.12.) o 9. 30 hod. Pokračuje dvor Horný koniec Veľký Potok.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).