Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image    4. októbra 2007 sme sa, zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica spolu s naším duchovným otcom Mgr. Stanislavom Capiakom, na základe pozvania nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, vybrali na návštevu Nitrianskeho hradu. Prijal nás osobne Otec biskup spoločne so svojím tajomníkom ThDr., Dušanom Argalášom, PhD. Pripravili nám štedré pohostenie, a hoci jeho čas je naplnený pracovnými povinnosťami, bol ochotný kus z neho nám venovať. Oboznámil nás s históriou Nitry, Nitrianskeho hradu a Nitrianskeho biskupstva, ktorá je veľmi bohatá. Počiatky osídlenia mesta Nitry siahajú až do praveku a slovanská história Nitry začína už samotným príchodom Slovanov na naše územie. Neskôr vznikla Samova ríša a po nej štát Veľká Morava. 

    V čase kniežatstva spravovaného kniežaťom Pribinom bola Nitra významným politickým, vojenským a hospodárskym centrom. V tomto období franskí misionári šírili na našom území kresťanskú vieru. Vďaka kostolu, ktorý dal knieža Pribina postaviť a ktorý je prvým historicky doloženým písomným dokladom kresťanstva na území Slovenska, sa Nitra stala Slovenským Betlehemom. V období vlády kniežaťa Rastislava prichádzajú na naše územie sv. Konštantín - Cyril a Metod. V roku 880 sa Nitra stáva prvým biskupstvom v strednej a východnej Európe. Miestom biskupstva je dodnes. Otec biskup nás, spolu so svojím tajomníkom, previedol časťou hradu. Pozreli sme si aj katedrálu – ústredný chrám biskupstva, ktorá je toho času v rekonštrukcii. V okolí Nitrianskeho hradu sú budovy a inštitúcie nitrianskeho biskupstva - Kostol sv. Petra a Pavla, budovy Kňazského seminára sv. Gorazda, domy kanonikov, diecézna knižnica, katolícka charita a diecézne múzeum kresťanskej kultúry, ktoré vzniklo zásluhou Otca biskupa a otvorené bolo dňa 5. júla 2007. Nachádzajú sa v ňom kópie rôznych dokumentov z 9. – 11. storočia, doplnené mapami Veľkej Moravy, obrazmi, plastikami, pôdorysmi a modelmi dôležitých kostolov, kópiami a originálmi významných archeologických nálezov. Toto všetko sme si mohli spoločne pozrieť. Po návšteve, obohatení o nové poznatky z našej histórie, sme si individuálne prezreli samotné mesto Nitra.


Mgr. Eva Joneková

  

Active Image
Príchod na Nitriansky hrad.
 
Active Image
Beseda s Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom.
 
Active Image

 
Active Image
Začína prehliadka Nitrianskym hradom.
 
Active Image
 
 
Active Image
 
 
Active Image
 
 
Active Image
 
 
Active Image
 
 
Active Image
 
 Medzi umelecky a historicky hodnotnými dielami sa nachádzajú aj diela ľudí, ktorí pochádzajú z Bystríc.
Active Image 
Dar kardinálovi Jánovi Chrizostomovi Korcovi pri návšteve obce Nová Bystrica. Autorka diela Mgr. Kalužná. 
 
Active Image
Dielo Ing. Jána Mikoláša. 
 
Active Image
Dar Mons. Viliamovi Judákovi nitrianskemu diecéznemu biskupovi pri príležitosti návštevy ZŠ s MŠ Nová Bystrica dňa 17.5.2007. Autor: Juraj Jančula.
 
Active Image
 
 Prehliadka mesta.
Active Image
 
 
Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum