Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageKaždoročne sa  prvý jún venuje deťom. Ani tento rok sme na Základnej škole s materskou školou v Novej Bystrici neporušili tradíciu a tento deň sme im venovali.
Žiaci tretieho ročníka   pod dozorom pani uč. Mgr. Pavelkovej a p. uč. Kašubovej  sa zúčastnili dopoludnia, ktoré pre nich pripravili Slovenské lesy.  Súťaže pod názvom "Lesy deťom" sa okrem našich žiakov zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Klubina. Aktivity boli zamerané na spoznávanie  a správanie sa v prírode. Na záver boli deti odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Na školskom dvore sa ročníkom 1-4 predstavili príslušníci OHP Novoť. Npráp. Marián Brath, por. Miroslav Griga a práp. Bc Igor Veselovský zoznámili žiakov so zbraňami,  ktoré používajú, upozornili ich na správanie sa na cestnej komunikácii. Npráp. Marián Brath deťom predstavil policajného psa Bona v akcii pri zadržaní páchateľa na rukáv  a predviedol im, ako reaguje pes na povely.

      Deti si veľmi pochvaľovali tieto aktivity a boli s Dňom detí veľmi spokojné. Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pripravili tento pestrý program.                                                                                                                      -ej-

 

Prinášame Vám fotografie z dňa detí v ZŠ Nová Bystrica:

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum