Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.04.2015

altKultúrny dom v Novej Bystrici sa už tradične stal svedkom diania IX. ročníka výstavy ručných prác a fotografií, ktorá sa konala 29. marca 2015.

Táto akcia bola organizovaná členmi socialno - zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica v zložení – Mgr. Katarína Vaňovcová, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin, v spolupráci s miestnym kultúrnym referentom Mgr. Vladimírom Tomčalom.

Záujem o túto akciu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je rastúci počet vystavovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov. Kdežto na tej minuloročnej ich bolo 33.


Vystavované boli rôzne pletené, háčkované, drôtené, prútené výrobky, výrobky zo skla, ovocia, železa, dreva, hliny, cesta, rôznych aranžmánov, materiálov a techník. Výstavy sa zúčastnili aj miestni fotografi, ktorí sa pochválili zábermi svojich objektívov.

 

Odmenený vecnými cenami boli tri najhodnotnejšie práce:

1. Ivana Chmúrová – maľovaný šindeľ
2. Ján Pišoja – drevorezby
3. Janka Talapková – širšia škála výrobkov a prác


Zároveň sa pristúpilo k udeleniu dvoch výnimočných cien:

1. Zuzana Halvoníková – vyšívanie obrusov
2. Andrea plaštiaková – ručne vyrábané náramky


Ceny odovzdával po príhovore starosta obce Ing. Jozef Balačin. Po vyhodnotení pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie do Kysuckej izby, kde ešte hodnú chvíľu strávili ľudia v príjemnom a družnom rozhovore.


Tohtoročnej výstavy sa zúčastnili a svojimi prácami danú akciu obohatili:

Ján Belko, Lukáš Belko, Ján Čutek, Ján Pišoja, Peter Šteininger, Zuzana Halvoníková, Andrea Plaštiaková, Štefánia Kolenová, Mária Čuteková, Erika Škorvagová, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka, Nikola Masnicová, Kristína Halvoníková, Mária Cabadajová, Jozef Sobol, Vratko Halvoník, Lucia Konečná, Marta Žemelová, Janka Paríšková, Kamilka Kubjatková, rodina Jančulová – Veronika, Marianna, Ján, Lukáš Pastva, Oľga Boríková, Janka Strapáčová, Katka Deáková, Peter Hruška, Tomáš Hruška, Hluchá Mária, Hluchá Helena, Helena Fedorová, Michaela Vojteková, Kristína Ozaniaková, Štefánia Halvoníková, Rafael Slepiak, Anna Ondrovičová, Matej Prišč, Martina Priščová, Natália Kolenová, Magdaléna Plaštiaková, Ivana Chmúrová, Mária Konečná, Elena Jančulová, Jana Šusteková, Monika Grigová, Jana Talapková, Mária Chmúrová, Ivana Fulierová, Iveta Novosadová, Ladislav Hofer.

Všetkým vystavovateľom, bez ktorých by nebolo možné toto podujatie zorganizovať, patrí úprimné ďakujem a do budúcej výstavy im želáme veľa tvorivých síl a trpezlivosti. Tešíme sa na ďalší ročník výstavy opäť o rok.

Vďaka patrí aj pani Jane Hulákovej a Obci Nová Bystrica za sponzorské príspevky.


Autor: Mgr. Balačin Michal
Foto: Natália Kolenová

zskmojekysucekysucke muzeum