Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.12.2013
altJa som malý žiačik,
spievam ako vtáčik.
Vtáčiky spievajú
pána Krista vítajú.
A ja ho vítam,
peniažtek si pýtam,
ak mi máte, tak mi dajte,
tu ma dlho nemeškajte,
moje nôžky sú ako klátik
nemôžu tu dlho stati.
Vianoce sú plne vinšov, kolied, piesní, tancov a veselosti. Dôkazom toho bola aj Vianočná besiedka , ktorá sa konala dňa 15.decembra v Dome kultúry Nová Bystrica o 14:00 hodine. Ako je už zvykom, pripravili sme si medovníky , ktoré sme i ozdobili a potom sme ich rozdávali všetkým prítomným. S napätím a radosťou sme čakali na scénky, ktoré sa dokázali naučiť aj tí najmenší. Nácviky boli veľmi ťažké, ale keď sme už vystúpili boli sme veľmi radi , že svoj „talent" môžeme ukázať aj všetkým rodičom. Vystúpení bolo veľa. Prišli vystupovať aj deti z Vychylovky , ktoré tiež mali veľmi zaujímavé vianočné scénky. Mohli sme vidieť žabky, vločky, biskupov ale aj dievčatá z tanečného krúžku, ktoré vystúpili s ľudovými tancami. Okrem ľudových tancov sme mohli vidieť aj veľmi šikovné dievčatá ale i chalanov , ktorí nám pekne zahrali na heligónkach. Niektorí šli na pódium s trémou a niektorí boli úplne v pohode. Ako už tradične, na Vianočnej besiedke nám zahrala aj ľudová hudba bratov Kováčovcov. Aj nový súbor Bystrica nás zaujal svojím tancom . Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc.
Veríme , že aj na budúci rok nám diváci ostanú verní a opäť ich potešíme pekným programom.
Na záver želáme všetkým veľa radosti, šťastia a v novom roku veľa zdravia, pohody a vzájomného porozumenia.

 

Text: Gabriela Cabadajová VIII.A
Foto: Ing. Iveta Heltková


zskmojekysucekysucke muzeum