Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.06.2013
altKaždoročne polícia a ozbrojené zložky Žilinského kraja pripravujú Deň detí vo svojom regióne. Tento rok po dohode so Základnou školou s materskou školou v Novej Bystrici a s Obecným úradom v Novej Bystrici sa rozhodli a pripravili Deň detí pre Bystrickú dolinu práve v Novej Bystrici. Celá akcia prebehla 31.mája na verejnom priestranstve pred kostolom. Žiaci, ktorí sa tohto dňa zúčastnili, mohli vidieť v ukážkach prácu colníkov – bola nasimulovaná akcia prepadnutia vozidla a práca pyrotechnikov, tiež videli v akcii policajné psy, veľmi ich zaujali ukážky sebaobrany, ktorú predviedli vojaci. Aj zásah hasičov pri nasimulovanej dopravnej nehode ukázal, aká je táto práca náročná.
 Keďže sa tohto dňa zúčastnili žiaci zo Starej Bystrice, zo Zborova nad Bystricou , z Krásna nad Kysucou, Radôstky a Vychylovky, aj samotné deti pripravili program na ľudovú nôtu a vyplnili malé prestávky medzi jednotlivými ukážkami. Okrem už spomenutých ukážok mali žiaci možnosť zapojiť sa na stanovištiach do rôznych súťaží a vyhrať pekné ceny ako napr. tričká, odznaky, sladkosti. Vyskúšali si aj maskovanie tváre farbami. Tiež si mohli prezrieť a vyskúšať zbrane, ochranné vesty, prilby a v stánku Klubu vojenskej histórie Bojovník z Martina si pozreli zbrane z druhej svetovej vojny. Celý priestor zdobili výtvarné práce žiakov z Bystrickej doliny, ktorí sa zapojili do súťaže s názvom „ Polícia očami detí". Tri najlepšie práce boli odmenené vecnými cenami.

Napriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo, celá akcia bola vydarená, zaujala a deťom sa veľmi páčila.
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Predovšetkým Krajskému riaditeľstvu PZ v Žiline, odboru železničnej polície , ZŠ s MŠ Novej Bystrici, Obecnému úradu v Novej Bystrici a ORPZ v Čadci..Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto. Ing. Miroslav Pavelek

 

zskmojekysucekysucke muzeum