Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.11.2012
alt10. novembra 2012 Obecný úrad v Novej Bystrici v spolupráci s kultúrnym referentom a komisiou pre školstvo , kultúru , šport a cestovný ruch pripravili pre svojich spoluobčanov stretnutie jubilantov. Už po niekoľko rokov sa jeden deň v roku organizuje stretnutie tých občanov, ktorí v danom kalendárnom roku oslávili , alebo budú oslavovať svoje životné jubileum 40 rokov, 50 rokov a 60 rokov, ale aj tých ktorí oslávili, alebo budú oslavovať výročie svojej svadby. Stretnutie sa konalo v Dome kultúry Nová Bystrica. Samozrejme, že sme si dali záležať na výzdobe celého priestoru, pretože sa nám stáva, že niektorí naši spoluobčania prichádzajú sem na takúto udalosť po prvý krát a vždy chceme, aby boli spokojní a hlave, aby sa im tam páčilo.
 O 19.00 hod všetkých privítala Mgr. Elena Jančulová, slávnostný príhovor a prípitok predniesol starosta obce Ing. Jozef Balačin a potom už záležalo na každom z prítomných, ako si spoločne so svojimi spolu stolovníkmi vytvoria príjemnú atmosféru a budú sa spoločne baviť. Ako každý rok aj tento sa o hladné žalúdky postarali naše panie kuchárky Milka Fulierová a Jožka Škorvagová, o muziku sa postaral Miško Kuric.

Celá akcia sa vydarila, pretože hneď od začiatku vládla dobrá nálada a prítomní sa bavili do skorého rána.
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili túto peknú akciu a hosťom ďakujeme, že prijali pozvanie a dobre sa bavili.Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto: Vladimír Tomčala


 

zskmojekysucekysucke muzeum