Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.11.2011
altPríchod dieťaťa na svet je jedinečnou udalosťou, ktorá prináša radosť a šťastie do rodín. Títo noví občania sú však dôležitým prínosom i pre budúcnosť obce Nová Bystrica. Obec si nesmierne cení každého svojho novonarodeného občana a preto každoročne organizuje ich slávnostné privítanie do života. Rovnako tomu bolo aj 25. 10. 2011, kedy do pamätnej knihy pribudlo 31 detí. Matrikárka najskôr predstavila starostovi obce Ing. Jozefovi Balačinovi novonarodené deti, ktoré starosta následne svojim slávnostným príhovorom uviedol do radov našich občanov.

Každá mamička si odniesla poukážku na 15 € a pamätný list. Nechýbal ani kultúrny program, ktorý pripravila pani Mgr. Elena Jančulová so žiakmi ZŠ Nová Bystrica. Starosta sa nakoniec na pamiatku tejto udalosti vyfotografoval spoločne so všetkými detičkami.

Autor: Emília Liščáková

zskmojekysucekysucke muzeum