Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

uvitanie deti 011Vo štvrtok 18. mája 2023 sa konala v našej obci slávnosť „Uvítanie detí do života“. Na slávnosť boli pozvaní rodičia s detičkami narodenými v roku 2022. Privítali sme 24 detí z toho 10 chlapcov a 14 dievčat.

Starosta obce, Ing. Jozef Kuric, sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na hudobných nástrojoch - husliach, heligónke, klavíri a flaute. Na záver sa pán starosta poďakoval prítomným a vyzval ich k vyhotoveniu spoločnej fotografie.

Rodičom prajeme veľa zdravia, trpezlivosti, aby im deti prinášali do života veľa radosti a šťastia.

Zároveň sa chceme poďakovať pani Bc. Kubjatkovej a pani Mgr. Škorvagovej zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica za zorganizovanie a prípravu vystúpenia detí.

Oznamujeme rodičom, ktorí sa nezúčastnili Uvítania detí, že si môžu vyzdvihnúť darček počas úradných hodín na matrike.

Ing. Terézia Brisudová

matrikárka

zskmojekysucekysucke muzeum