Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Po dvojročnej prestávke nastalo pre nás svetlé obdobie kedy sa konečne skončili všetky pandemické opatrenia a my sme mohli začať s prípravou na plesové obdobie.

Prvým plesom bol Poľovnícky ples, ktorý organizovalo PZ Brízgalky v termíne 7. januára 2023. Na tomto plese si vychutnali hostia skvelé jedlo a tiež hudbu, ktorú im namixoval DJ Mikko.

Druhým plesom bol Tradičný poľovnícky ples, ktorý organizovalo PZ Vychylovka – Starý diel, a to 28. januára 2023. Na tomto plese sa ľudia taktiež skvelo bavili pri hudbe, ktorú im namixoval tiež DJ Mikko. O chutnom jedle ani nemusíme hovoriť.

Ďalším, v poradí tretím plesom bola Tradičná plesovo – fašiangová veselica, ktorú organizovala Školská rada Základnej školy s materskou školou Vychylovka 4. februára 2023. Na tomto plese hrala výborná hudobná skupina zo Žiliny – PRIMATOR. Školská rada mala vymyslený bohatý program plný hier, ktorý pobavil všetkých hostí.

Posledným plesom bol Tradičný fašiangový ples obce Nová Bystrica, ktorý sa konal 11. februára 2023. Na tomto plese hostí svojou hudbou zabával tiež DJ Mikko. Obecný ples otvoril slávnostným príhovorom náš Pán starosta, Ing. Jozef Kuric. Pokračovali sme prvým kolom valčíka a vychutnali sme si chutnú večeru. Pre hostí sme mali pripravené ukážky tradičných spoločenských tancov a latinsko-amerických tancov v podaní tanečného športového klubu TOP DANCE Žilina. Predviedli nám tance ako anglický valčík, argentínske tango, viedenský valčík, americký quickstep, brazílsku sambu, kubánsku cha-chu, kubánsku rumbu ale aj americký jive. Po vyhlásení tomboli a rozdaní krásnych 100 cien, za ktoré patrí veľké ďakujem naším sponzorom a priateľom, nám program spestrili ešte svojou ľudovou hudbou bratia Kováčovci, Michal Kuric, Vladimír Tomčala a Martin Cingel. Po tomto programe pokračovala voľná zábava do skorých ranných hodín. Dúfam, že sa každý z hostí dobre zabavil a užil si toto krásne plesové obdobie v našej obci.

Detský karneval sa po dvojročnej prestávke konal 12.februára 2023 v DK Nová Bystrica. O 14.00 hod. sa začali schádzať deti oblečené za rôzne rozprávkové a filmové postavy, predmety, jedlá, zvieratá, ... Chcem vyzdvihnúť nápaditosť a šikovnosť mamičiek a starých mám za vytváranie takých krásnych masiek. Pani učiteľky vyzvali masky na predstavenie sa a rozhodcovia začali svoju prácu. Po promenáde masiek sa deti zabávali tancom a čakali na ortieľ, na ktorom mieste sa umiestnia. Po spočítaní všetkých hlasov boli jasné výsledky. Pani učiteľky pozývali masky na javisko a začalo sa oceňovať. Bolo veľkou radosťou zistiť, že na detskom karnevale sa zúčastnilo 95 masiek. Všetky masky boli ocenené a pre zaujímavosť uvádzam prvé 3 miesta:

  1. Miesto: Júlia a Barborka Tomčalové – heligónka a Dominik Fedor – báger
  2. Miesto: slečna Poniščjaková – Zloriana
  3. Miesto: Mária Kuricová – Kniha Slovenské rozprávky

Mgr. Jana Slivková
kultúrna referentka

zskmojekysucekysucke muzeum