Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Štvrtá adventná nedeľa bola v našej obci venovaná vianočnej besiedke spojenej s malými vianočnými trhmi. Deti v tento deň obdarovali svojich rodičov tím najkrajším darom a to ich šikovnosťou, talentom, vytrvalosťou, nápaditosťou, pretože každé jedno vystúpenie si toto všetko vyžaduje.

Veď predsa ako potešiť rodičov najviac ak nie tým, keď je ich dieťa takéto šikovné! Vianočnú besiedku otvorili dievčatá s hrou na heligónke a spevom krásnych kolied. Po príhovore pána starostu Ing. Jozefa Kurica nastúpili na javisko tie najmenšie detičky z materskej školy. Ukázali nám všetko čo ich poctivo naučili pani učiteľky a ich nevinnosť musela zasiahnuť snáď každého.

Nasledovali deti zo základnej školy od prváčikov po najstarších. Po všetkých úžasných tancoch a prednesoch nám ešte deti predviedli čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. Ukázali nám ako hrajú na heligónku, ako vedia spievať a tancovať na ľudové piesne a koledy.  Záver patril všetkým heligonkárom a spevákom a veru ich bolo neúrekom. Chcela by som sa poďakovať kolektívu pani učiteliek z MŠ,  ZŠ Nová Bystrica, CVČ Nová Bystrica a vedúcim krúžkov za vedenie našich detí. No a najväčšie ďakujem patrí deťom, ktoré nám navodili vianočnú náladu. Po vianočnej besiedke na nás čakali pred OÚ malé vianočné trhy, kde nám adventný čas spríjemňovali ĽH Starejší a ĽH Potočiari.

Mgr. Jana Slivková
kultúrna referentka

zskmojekysucekysucke muzeum