Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Dňa 12. mája 2022 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným.

O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na husliach a heligónke. Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa rodičov detí do kroniky obce a zároveň im bol odovzdaný malý darček. Slávnosť uvítania detí sa konala na dvakrát, nakoľko bolo pozvaných 52 detí.  

O 10. hodine sa konalo uvítanie pre detičky  narodené v roku 2021 a ich rodičov. Druhá časť sa konala o 13.00 hodine, tu boli pozvané detičky narodené v roku 2020 spolu s rodičmi. Do kroniky obce bolo za rok 2020 zapísaných 27 detí, z toho  9 chlapcov a 18 dievčat. Za rok 2021 bolo zapísaných 25 detí, z toho 9 chlapcov a 16 dievčat. Našim najmenším a rodičom prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a síl, aby im ich deti prinášali do života veľa radosti a šťastia. Touto cestou  sa chceme poďakovať pani učiteľkám Bc. Kubjatkovej a  Mgr. Škorvagovej zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica za zorganizovanie a prípravu vystúpenia detí.

Ing. Terézia Brisudová

zskmojekysucekysucke muzeum