Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obci Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica sa tento rok po dvojročnej prestávke podarilo zorganizovať akciu Výstava ručných prác, ktorá sa konala v Dome kultúry Nová Bystrica 10. apríla 2022.

Vystavovatelia nám ponúkli na ukážku tie najlepšie a najkrajšie výrobky a diela aké mali. Celkovo na výstave predstavilo svoje práce 46 vystavovateľov. Návštevníci mohli hlasovať za práce, ktoré sa im najviac páčili a niektoré si mohli aj zakúpiť. V závere výstavy komisia spočítala hlasovacie lístky a hlasovanie dopadlo nasledovne (uvádzame prvých 10 miest):

1.miesto - Juraj Jančula (maľované obrazy)

2. miesto - Martin Poništiak (vypaľované obrazy +  železné ruže)

3. miesto - Kristína Halvoníková (háčkované veci)

4. miesto - Iveta Halvoníková (stromčeky šťastia)

5. miesto - Anna Ondrovičová (aranžovanie)

6. miesto – Katarína Prídavková (maľované obrazy, miniatúry) a Ján Pišoja (drevorezba)

7. miesto – Daniel Svitek (výroba nožov, dýk, sekier,...)

8. miesto – Ivana Faktorová (maľované šindle, náušnice)

9. miesto – Dana Jančulová (veľkonočné vajíčka)

10. miesto – Janka Halvoníková (zákazkové krajčírstvo) a Sára Poniščjaková (maľovanie)

Špeciálne ocenenie bolo udelené slečnám Zuzanke Halvoníkovej a Andrejke Plaščiakovej.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým vystavovateľom zo srdca ďakujeme. Len vďaka Vám môžeme organizovať túto krásnu akciu.

Mgr. Jana Slivková

zskmojekysucekysucke muzeum