Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

erb obce

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou dcérou a sestrou Katkou Pavelkovou z Novej Bystrice, ktorá nás opustila dňa 23. októbra 2021 vo veku 37 rokov.

Veľké poďakovanie patrí p. farárovi Herudovi, organistovi Miškovi Kuricovi, speváčkam z kostolného spevokolu a FS Dolinka, zamestnancom a žiakom zo základnej školy v Novej Bystrici a okolitých škôl, spolužiakom, známym a priateľom.

Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.

rod. Pavelková

 

zskmojekysucekysucke muzeum