Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.12.2020

Slovenský zväz záhradkárov Nová Bystrica dňa 20.9.2020 v sále Domu kultúry Nová Bystrica usporiadal výstavu ovocia, zeleniny a aranžmánov.

Napriek tomu ako záhradkárov potrápili neskoré jarné mrazy a následne upršané leto, ktoré sa nepriaznivo odzrkadlili na tohtoročnej úrode, patrila výstava medzi najkrajšie. Záhradkári sa snažili predstaviť divákom zo všetkého čo sa im podarilo vypestovať. Medzi vystavovanými exponátmi mohli návštevníci vidieť rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetov a taktiež výrobkov ako sú likéry, mastičky, sirupy a podobne.

Veľký úspech mali aranžmány, u ktorých mohli záhradkári ukázať svoju fantáziu a kreativitu pri prezentovaní svojej úrody. K výstave tiež prispeli včelári, ktorí prezentovali včelárske produkty. Detským návštevníkom sa najviac páčil priehľadný úľ, kde mohli naživo zblízka vidieť ako sa včielky v úli pohybujú. Akcia bola obohatená prednáškou Ing. Jána Golisa, ktorý nás oboznámil so svojimi metódami a skúsenosťami s pestovaním zemiakov a cesnaku. Výstavy sa celkovo zúčastnilo 42 vystavovateľov, ktorí priniesli 62 exponátov jabĺk, 16 exponátov hrušiek, 5 exponátov sliviek a 3 exponáty hrozna. Zeleninu prezentovalo 29 vystavovateľov, ktorým patrí veľká vďaka za snahu a prínos. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým záhradkárom a včelárom, ktorí sa podieľali na výstave. Zároveň patrí veľká vďaka ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka za výzdobu sály školskými prácami, starostovi obce Ing. Jozefovi Balačinovi za podporu záhradkárov a FS Bystrica a Kováčovcom za kultúrny program. Tešíme sa na vašu spoluprácu v ďalšom roku.

Vyhodnotenie:

Jablká:

Odroda pestovateľ

1.Gloster - Škorvaga Milan

2.Jonathan -  Talapková Štefánia

3.Shogun - Hulák Ján

4.Mivibe - Hulák Ján

5.Grahamovo - Mgr. Vaňovcová Katarína

Hrušky:

                                                                                         1.Boscova fľaša -Škorvaga Milan

2.Konferencia- Gavenčiaková Viera

  3.Dekanka-robertova Pišoja Emil

Slivky:

 • Jubilejná - Hulák Ján
 • Jojo - Hulák Ján
 • Čačanská rodná - Škorvaga Milan

Zelenina:

 • Šadibolová Mária
 • Jančula Ján
 • Škorvaga Milan
 • Chalupková Emília
 • Vaňovcová Katarína
 • Varšavová Anna
 • Petrek Albín
 • Talapková Štefánia

Aranžmány:

 • Fedorová Helena
 • Huláková Jana
 • Tabaková Mária
 1. Gavenčiaková Emília

Likéry:

1.Prídavková Eva

Najkrajšia a najväčšia dyňa:

1. Jančula Ján

Cena starostu obce:

 • Škorvaga Milan

Ocenení boli aj najmladší záhradkári v rámci „Mladý záhradkár”, ktorú sa im podarilo tento rok vypestovať:

 • Khol Patrik
 • Khol Michal
 • Petrek Marian

Text: Mgr. Katarína Vaňovcová, tajomník SZZ Nová Bystrica, Foto: Natália Balačinová

zskmojekysucekysucke muzeum