Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Milí občania, týmto chceme v mene všetkých obyvateľov Novej Bystrice srdečne POĎAKOVAŤ našim šikovným žienkam, ktoré bez zaváhania a na úkor svojho voľného času prijali prosbu a šili rúška pre všetkých našich občanov. Kedže situácia bola taká, aká bola a potrebné rúška bohužiaľ nebolo možné len tak ľahko zohnať.

Rúška ktoré boli ušité sa rozdávali priebežne, hneď po dodaní a dostal ich každý s trvalým pobytom v Novej Bystrici. Sme naozaj veľmi radi, že aj vďaka takýmto ochotným ľudom spoločne zvládneme a v zdraví prežijeme túto neľahkú situáciu .
Týmto ďakujeme našim šikovným krajčírkam, ktoré si zabezpečili potrebný materiál a ušili pre nás všetkých ochranné rúška. Vďaka patrí p. Alžbetke Cáderovej, p. Janke Halvoníkovej a taktiež p. Monike Cabadajovej, ktorá zapojila do práce aj celú svoju rodinu. Ďakujeme aj pracovníkom obce, ktorí rúška rozdelili a zabalili. Veľká vďaka patrí určite aj všetkým tým, ktorí rozniesli rúška do našich domácností.
Pán Boh zaplať za Vašu ochotu.
Zároveň Vás týmto prosíme: "Noste rúška a chráňte tak seba, svoju rodinu a Vaše okolie".
V prípade potreby máme ešte rezervu rúšok. Ak niekto bude potrebovať, kontaktujte pracovníkov obecného úradu alebo starostu obce.

zskmojekysucekysucke muzeum