Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.01.2020

„Slovensko je veľmi bohaté hlavne na tradičnú kultúru. Na ľudovú pieseň, hudbu, tanec, ale aj rozprávky, ľudový odev, architektúru, na celý folklór. Na našom malom území sa koncentruje mimoriadne veľa tohto bohatstva,“ znejú slová otca slovenského folklóru Štefana Nosáľa. Tieto slová nosia hlboko vryté v srdci aj členovia Folklórneho súboru Bystrica z Novej Bystrice, ktorí svojim spevom, tancom a hudbou s radosťou odhaľujú a prezentujú krásne bohatstvo nášho slovenského národa.

Svedčí o tom aj pestrý program FS Bystrica v roku 2019. V priebehu vianočného obdobia sa členovia súboru stretli v sále kultúrneho domu, aby zhodnotili svoju prácu za uplynulý rok 2019 a pripravili si plány do nového roka.

          V úvode stretnutia Ján Jančula, vedúci FS Bystrica, zhodnotil aktuálny stav súboru. K doterajšiemu 36-člennému súboru, vrátane 4-člennej muziky, privítal piatich nových členov, o ktorých sa súbor v predchádzajúcom roku rozrástol. Zaprial im hlavne veľa úsilia, vytrvalosti a radosti z tanca. Osobitne privítal aj 3 najmenších novonarodených súboristov, ktorí v roku 2019 rozveselili a oživili kolektív súboru.

          V ďalšej časti vedúci súboru zhrnul prehľad vystúpení za rok 2019, v rámci ktorých súbor prezentoval našu tradičnú ľudovú kultúru nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. V predchádzajúcom roku súbor celkovo odtancoval a odspieval 18 vystúpení. Do nového roka vykročil účasťou na svätej omši pri príležitosti sviatku Troch kráľov, ktorú obohatil spevom krásnych vianočných kolied. V marci nám súbor, ako spoluorganizátor tradičnej ľudovej veselice spojenej s pochovaním basy, priblížil zvyky a tradície našich predkov znázorňujúce ukončenie fašiangového obdobia. V mesiaci lásky mládenci v krojoch za sprievodu muziky postavili máj všetkým mladým dievčatám v dedine, ktorý následné aj na konci Mája zvalili. Pri oboch príležitostiach nás folkloristi potešili aj tanečnými vystúpeniami. V júni sa FS Bystrica predstavil v susednom Poľsku v Soblowke, na XII. ročníku – „Zvyk Bacowski v Soblówce“, kde bol súčasťou kultúrneho programu. V tom istom mesiaci súbor odskúšal nový amfiteáter pri príležitosti jeho otvorenia na Dňoch kultúry Novej Bystrice. V období letných slávností súbor vystúpil na Vadičovských slávnostiach spod Ľadonhory, Oslavách zvrchovanosti v Starej Bystrici, 12. Radôšťanských folklórnych slávnostiach, či na Jánošíkových dňoch v Terchovej, kde mal vyhradené tanečné a spevácke pásmo. Na konci leta FS Bystrica reprezentoval našu obec aj v zahraničí a to konkrétne v Chorvátsku. Zúčastnil sa podujatia „Slováci do Drlaku“, ktoré usporiadala partnerská obec Josipovac pri príležitosti výročia založenia Matice slovenskej v tejto obci. Svojim spevom a tancom súboristi doplnili aj Výstavu ovocia, zeleniny a aranžmánov 2019, ktorú organizoval slovenský zväz záhradkárov Nová Bystrica. Následne, ako už býva zvykom, sa nám náš súbor predviedol aj v rámci podujatia „Regrúti“, ktoré usporiadal Skanzen Vychylovka, či „Mesiac úcty k starším“, ktoré  organizovala obec Nová Bystrica. V mesiaci november folkloristi roztancovali tradičnú Katarínsku plesovú zábavu. Vo vianočnom období sa FS Bystrica podieľal na príprave Jasličkovej pobožnosti, pomocou ktorej nám prehĺbil sviatky narodenia Pána. Okrem spomínaných vystúpení sa súbor zúčastnil rôznych osláv, či svadieb, na ktorých dievčatá predviedli tradičné čepčenie nevesty. Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice čerpá pri výbere piesní a tancov nielen z klenotnice ľudovej kultúry Bystrickej doliny, ale aj  Terchovej, Horehronu, či Východu. Do hudby im pri tom hrá ĽH Kováčovci a ĽH Potočiari.

          V závere stretnutia vedúci súboru vyhodnotil dochádzku, pričom najlepších odmenil a následne všetkým predniesol plán na nasledujúci rok 2020. Hlavným cieľom súboru je posunúť svoju činnosť na vyššiu úroveň, ktorá zabezpečí divákom ešte krajší umelecký zážitok. Celé stretnutie sa nieslo v duchu vzájomnej vďaky. Ján Jančula poďakoval všetkým členom za čas, ktorý venujú nácviku speváckych, či tanečných zložiek ako aj za chuť, akou to robia. Povzbudil ich k tomu, aby sa toho nevzdali a aj naďalej touto cestou udržiavali tradičné hodnoty vo svojom živote. Aj oni mu prejavili vďaku za to, že sa im venuje a vedie ich. Veď len vďaka nemu môžu takto šíriť našu národnú kultúru ďalej.

 

          Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

zskmojekysucekysucke muzeum