Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

08.11.2019

FS Dolinka z Novej Bystrice pracuje spolu jedenásť rokov. Za toto obdobie sme mali veľké množstvo vystúpení doma, ale aj v zahraničí, tiež sme sa zúčastnili veľkých aj menších festivalov, súťaží, kde sme aj uspeli.

Hlavnou náplňou našej práce je uchovať čo najviac ľudových piesní z nášho regiónu a uchovať aj rôzne tradičné zvyky, ktoré sa už dnes nepraktizujú, ako napr. Krájanie zemiakov, Mútenie mlieka, Driapanie peria a ďalšie. Aby to bolo vierohodné , treba k tomu samozrejme kroje a rekvizity. Niektoré krojové súčasti sme si už dali ušiť, ale niektoré ako napr. zápony /zástery/ máme pôvodné, niektoré aj 60 ročné.

Keďže sa stále používajú dosť sa ničia. Sú vyšívané a na zhotovenie finančne náročné.
Keď vyšla Výzva Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja s podprogramom Kultúra, zapojili sme sa a uspeli sme . Získali sme peniaze na ušitie a vyšitie zápon.
Aj touto cestou ďakujeme za podporu našej FS, ktorú „Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“.

Realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum