Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.10.2019

Dňa 21-22.9.2019 sa v Dome kultúry v Novej Bystrici konal XI. ročník výstavy ovocia ,zeleniny a aranžmánov.

Výstava sa začala svätou omšou za poďakovanie úrody v ríms. kat kostole sv. Jána Krstiteľa slávnostným sprievodom záhradkárov spoločne s FS Bystrica a ĽH Kovačovia. Svätú omšu celebroval pán farár Pavol Heruda .
Výstava pokračovala v Dome kultúry, kde si návštevníci mohli pozrieť množstvo vystavených jabĺk, hrušiek, ovocia, zeleniny a rôzne aranžmány. Do súťaže sa zapojilo 39 vystavovateľov, z toho bolo 83 exponátov jabĺk , 33 exponátov hrušiek,16 zostav zeleniny,4 exponáty sliviek,3exponaty hrozna ,1 exponát broskyne 4eponáty aranžmanov.
Výstavu si pozrelo 265 návštevníkov a v pondelok si výstavu pozreli žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica.

 

Do súťaže sa zapojili:

Helena Čierňavová, Ján Hulák, Helena Fedorová, Mgr. Katarína Vaňovcová, Emília Fulierová, Mária Šadibolová, Emília Chalupková, František Strapáč, Jozef Masnica, Emil Strapáč, Štefánia Talapková, Ján a Mária Jančulovi, Mária Sýkorová, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, František Podmanický, Gustáv Varšava, Albín Petrek, Marián Halvoník, Anna Varšavová, Emil Hulák, Monika Dubovická, Eva Prídavková, Milan Chalúpka, Milan Škorvaga, Jarmila Vojteková, Ján Demeň, Štefánia Cabadajová, Ing. Terézia Brisudová, Katarína Adamcová, Mgr. Štefánia Chovancová, Jana Huláková, Mária Tabaková, Emília Gavenčiaková, Miško a Paťko Kholovi, Eva Kulasová, Pavol Belák,Emil Pagáč.
Na vyhodnotenie výstavy bola pozvaná odborná porota z Rakovej pod vedením Františka Chabrečka ktorá určila nasledovné poradie

Víťazi v kategórii Jablko:
1. Miesto: odroda Karmen, Ján Hulák
2. Miesto: odroda Selena, Eva Prídavková
3. Miesto: odroda Rubinola, Mária Šadibolová
4. Miesto: odroda Ligol, ZŠ s MŠ Nová Bystrica
5. Miesto: odroda Rubín, Helena Fedorová
6. Miesto: odroda Bohémia Gold, Ján Hulák

 

 

Víťazi v kategórii hruška:
1. Miesto: odroda Dielová, Emília Chalúpková
2. Miesto: odroda Boscova Fľaška, Albín Petrek
3. Miesto: odroda Laura, Ján Hulák
4. Miesto: odroda Xénia, Ján Hulák
5. Miesto: odroda Nashi, Milan Škorvaga
6. Miesto: odroda Kosui, Albín Petrek

Víťazi v kategórii slivka:
1. Miesto: odroda Čačanská Lepotica, Milan Škorvaga
2. Miesto: odroda Dobrovická, Ján Hulák
3. Miesto: odroda Top Taste, František Strapáč

Zeleninová zostava:
1. Miesto: Mária a Ján Jančulovi
2. Miesto: Mária Šadibolová
3. Miesto: Štefánia Talapková

Aranžmány:
1. Miesto: Mária Tabaková
2. Miesto: Milan Škorvaga
3. Miesto: Emília Gavenčiaková

Domáce likéry a bylinky:
1. Miesto: Eva Prídavková

Cenu starostu obce získal Ján Hulák.

V súťaži o najväčšiu dyňu sa zúčastnili Ján Jančula Pavol Belák Anna Varšavová ,Helena Fedorová.

zvíťazil Ján Jančula dyňa Goliaš s obvodom 178 cm.
Odmenení boli aj najmladší účastníci boli Paťko a Miško Kholovci.

Súťaž o hrušku a jablko obce:
Hruška obce: Lukasova, Emília Chalupková
Jablko obce: Cár Alexander, Ján Jančula.

Ceny za hrušku a jablko obce venoval Ján Hulák

Poďakovať sa chcem aj včelárom zo Starej Bystrice p. Kulijovskemu p. Hulakovi a včelárom z Novej Bystrice p. Chalupkovi p. Kulasovi, ktorý prezentovali svoju doterajšiu činnosť ktorú doplnili ochutnávkou medu a predajom včelárskych výrobkov. Za spoluprácu medzi SVZ a SZZ bol SVZ Stará Bystrica udelený ďakovný list. Verím že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať veď včielka bez záhrady a záhrada bez včiel nemôže existovať.
Poďakovať chcem aj školám ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka paniam učiteľkám Janke Chovancovej, Katke Pavelkovej , Hanke Borisovej ktoré každý rok pripravia so žiakmi výtvarné práce a vyzdobia nám sálu.

Poďakovať chcem p. starostovi obce Nová Bystrica Ing. Jozefovi Balačinovi za poskytnuté priestory na výstavu za podporu záhradkárom za cenu starostu obce ktorí každoročne udeľuje najlepšiemu záhradkárovi. Taktiež ďakujem pracovníčkam a kultúrnej referentke OÚ v Novej Bystrici za pomoc a ústretový prístup pri príprave tejto výstavy.
Poďakovať sa chcem folklórnym skupinám Bystrica a Kovačovia ktorí nám spestrili náš kultúrny program a skupine Dolinka a Starejši ktorí nám boli zahrať a zaspievať pri vyhodnotená výstavy.

Veľké ďakujem je aj členom a členkám ZO SZZ Nová Bystrica a všetkým ktorí svojou zanietenosťou prispeli ku krásnej a vari najkrajšej výstave v okrese. Kuchárkam a záhradkárkam Milke Fulierovej, Hanke Varšavovej, Katke Vaňovcovej. Záhradkárkam Eve Jonekovej, Milke Chalupkovej , Majke Tabakovej, Milke Gavenčiakovej, Majke Šadibolovej, Štefke Talapkovej, Evke Kulasovej, Eve Vnukovej, Vilme a Jozefovi Masnicovým, Janovi Demeňovi, Jozefovi Sobolovi,Helene Čierňavovej ,Albínovi Petrekovi ,Evke Prídavkovej, Milanovi Škorvagovi. Najviac chcem poďakovať Janovi Hulákovi za jeho nadšenie pre ovocinárstvo ktorým obohatil našu výstavu o 29 odrôd rôznych druhov ovocia. Je inšpiráciou pre záhradkárov z celého okolia. Ďakujem všetkým ktorý sa akokoľvek podieľali na tejto výstave a neboli konkrétne spomenutý.

 

Predseda ZO SZZ Nová Bystrica Jana Hulaková

zskmojekysucekysucke muzeum