Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.01.2019

Dňa 18. decembra 2018 sa v obci Nová Bystrica uskutočnila slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť otvoril starosta obce Ing. Jozef Balačin príhovorom, v ktorom sa prihovoril našim najmenším spoluobčanom, rodičom a všetkým prítomným. O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré nám slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

 

Po krátkom programe nasledovalo podpísanie sa do pamätnej knihy a odovzdanie malého darčeka. Tento rok bolo do pamätnej knihy zapísaných 32 detí, z toho  15 dievčat a 17 chlapcov.

Našim najmenším a rodičom prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a síl, aby Vám Vaše deti prinášali do života veľa radosti a šťastia.

Touto cestou  sa chceme poďakovať pani učiteľkám Mgr. Kubjatkovej, Mgr. Pavelkovej,      Mgr. Chovancovej zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Mgr. Tomčalovi za zorganizovanie a prípravu vystúpenia detí.

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum