Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.12.2018

Všetci dobre vieme, že Október je mesiac úcty k starším. Preto Obec Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri OZ organizuje každoročne k tomuto mesiacu posedenie pre našich starších občanov. Všetkým občanom nad 70 rokov bola zaslaná pozvánka s návratkou o účasti.


Dňa 21.10. 2018 sa pri tejto príležitosti konala o 11:00 hod. svätá omša v rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici, po ktorej boli všetci pozvaní do Domu kultúry na kultúrny program a občerstvenie. Pri vystúpení heligonkárov zo ŽS s MŠ Nová Bystrica, FS Bystrica, ĽH Kováčovci, ĽH Potočiari, ĽH Starejší a ŽSS Dolinka si hostia zaspomínali a aj zaspievali ľudové piesne. Pri odchode si naši starší občania odniesli darčekový predmet.
Ďakujeme za ochotu folklóristom a dúfame, že aj v nasledujúcich rokoch si budeme môcť takto uctiť našich občanov.

Text: Mgr. Vladimír Tomčala -kultúrny referent, Foto: Natália Balačinová

 

zskmojekysucekysucke muzeum