Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.10.2018

Dňa 23. septembra sa v Novej Bystrici konal X. ročník výstavy ovocia, zeleniny a aranžmánov. Výstavu usporiadala ZO SZZ v Novej Bystrici. Deň sa začal svätou omšou za poďakovanie úrody v Kostole svätého Jána Krstiteľa, kde záhradkári okrem úrody ovocia a zeleniny, priniesli aj dary – veniec z klasov, chlieb a víno.

 

Samotná výstava sa konala v sále kultúrneho domu. V úvode predsedníčka ZO SZZ Nová Bystrica, Jana Huláková, privítala starostu obce Ing. Jozefa Balačina, členov ZO SZZ a ostatných priateľov, ktorí sa na výstave zúčastnili a obohatili ju svojimi výpestkami a výtvormi.
Po príhovore tajomníčka ZO SZZ Nová Bystrica, Mgr. Eva Joneková, vyhodnotila výstavu, uviedla počet vystavovateľov a vystavovaných exponátov a ostatné údaje súvisiace s výstavou.
Tento rok bolo počasie priaznivo naklonené prírode a záhradkárom. Výpestkov bolo požehnane, a veru sa bolo na čo pozerať. Svoje výpestky vystavovalo 44 pestovateľov, 32 pestovateľov prinieslo 135 exponátov jabĺk a 21 pestovateľov 48 exponátov hrušiek. V hojnom počte priniesli aj pekné vzorky zeleniny a vytvorených aranžmánov.

Súťažilo sa v piatich kategóriách, ktorých výsledky sú nasledovné:


I. kategória: Najkrajšie jablko
1. miesto: Gloster – Ján Jančula
2. miesto: Ametys - Jaroslav Briš
3. miesto: Ligol – Emil Strapáč
4. miesto: Rubin – Mária Poniščjaková
5. miesto: neznáme jesenné – Ján Jančula

II. kategória: Najkrajšia hruška
1. miesto: Xénia – Ján Hulák
2. miesto: Hortenzia – Ján Hulák
3. miesto: Lucasova – Emília Chalupková
4. miesto: Konferencia – Eva Prídavková

III. kategória: Zeleninová zostava
1. miesto: Mária a Ján Jančulovci
2. miesto: Mária Šadibolová
3. miesto: Oľga Balačinová

IV. kategória: Aranžmány
1. miesto: Mária Tabaková
2. miesto: Helena Fedorová
3. miesto: Eva Kulasová

V. kategória: Najväčšia dyňa
Martina Čierňavová – 46 kg

Cena starostu obce: Zostava likérov, tinktúr a rôznych zaváranín spojená s ochutnávkou – Eva Prídavková.

Návštevníci si v priebehu výstavy anonymným odovzdávaním hlasov zvolili
jablko a hrušku obce.

Jablko obce
1. miesto: Ligol - Emil Strapáč
2. miesto: Melodia - Helena Fedorová
3. miesto: Melodia - Margita Škorvagová

Hruška obce
1. miesto: Lucasova - Emília Chalupková
2. miesto: Maslova Robertsova - Helena Fedorová
3. miesto: Milada - Ján Hulák

Všetci víťazi boli odmenení a ocenené plody a aranžmány nás reprezentovali na Okresnej výstave v ZO SZZ Rudina v dňoch 29. – 30. októbra 2018.
Svoje výpestky vystavovali: Helena Fedorová, Ján Hulák, Janka Huláková, Anna Halvoníková, Eva Halvoníková, Emília Chalupková, Mgr. Jana Chovancová, Ján Jančula, Mária Jančulová, Mgr. Eva Joneková, Helena Čierňavová, Martina Čierňavová, Vilma Masnicová, Jozef Masnica, Terézia Brisudová, Emília Fulierová, Viera Gavenčiaková, Eva Kulasová, Anna Varšavová, Mária Sýkorová, Jozef Sobol, Albín Petrek, Anton Petrek, Mgr. Irena Pavelková, Eva Prídavková, Mária Poniščjaková, František Podmanický, Patrik Khol, Mária Tabaková, Oľga Balačinová, Jozef Balačin, Emil Talapka, Marian Heltko, Anna Varšavová, Mgr. Katarína Vaňovcová, Mária Šadibolová, Jozef Mazúr, Emil Strapáč, Margita Škorvagová, Milan Škorvaga, Veronika Šadibolová, krúžok Mladí záhradkári a ZŠ s MŠ Nová Bystrica.
ZO SZZ venovala za dobrú spoluprácu Ďakovné listy ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, Vladovi Tomčalovi, kultúrnemu referentovi pri OÚ v Novej Bystrici, Terezke Čierňavovej, žiačke ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Alžbetke Kavulákovej, škôlkárke ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, ktoré záhradkárov a školy reprezentovali v Celoslovenskej výtvarnej súťaži „Čaro našej prírody“ a ich práce boli vybraté a zaradené medzi 10 najlepších v ich kategóriách z počtu 1 050 ks a najmladšiemu pestovateľovi Patrikovi Kholovi.
Priestory kultúrneho domu boli vyzdobené prácami žiakov základných škôl. O výzdobu sa pričinili hlavne panie učiteľky Mgr. Janka Chovancová, Mgr. Katka Pavelková, Mgr. Eva Joneková a Mgr. Anna Borisová.
Veľmi dôležitá je nielen účasť vystavovateľov, spolupráca so školami, ale aj podpora obecného úradu a jej zástupcov, ich finančná podpora, aby sme mohli oceniť najkrajšie plody, ako aj ústretovosť pri poskytnutí priestorov v termíne, ktorý je pre vypestované produkty najvhodnejší.
Po vyhodnotení výstavy nasledovalo vyhodnotenie súťaže O najkrajší balkón a záhradu.

Mgr. Eva Joneková

 

zskmojekysucekysucke muzeum