Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.10.2018

V Novej Bystrici je už tradíciou, že práve na hody organizuje obec kultúrne podujatie pod názvom Dni kultúry. Aj tento rok sa uskutočnil víkend plný kultúrnych zážitkov a to v dňoch 22. až 24. júna 2018, počas ktorých sa konali už vyššie spomínané Dni kultúry.

Keďže počasie je nevyspytateľné, tak aj tento rok sa organizátori rozhodli na Mariánskom námesti postaviť veľký stan, v ktorom sa uskutočnili všetky vystúpenia. Piatok bol už tradične venovaný rockovým kapelám a počas tohto večera vystúpili skupiny Bezpochýb, No one, Metalinda a Katka Knechtová so svojou kapelou, do ranných hodín zabával DJ Kroki.

 

Sobota bola ladená ľudovejšie. Od 15:00 hod. sa konal 2. ročník medzinárodnej amatérskej súťaže v pílení dreva pod názvom „Novobystrický drevorubač“, na ktorej sa zúčastnilo 12 trojčlenných mužstiev zo Slovenska, Česka, Poľska a Chorvátska.
Súťažilo sa v 6 disciplínach: rezanie dreva ťahacou pílou na rýchlosť, štiepanie sekerou na rýchlosť, sekanie sekerou na presnosť, rez a nedorez na podložke s motorovou pílou, spájanie rezu s motorovou pílou a hod obojstrannou sekerou. Táto súťaž bola pod dozorom dvoch rozhodcov a to Eda Muroňa a Michala Balačina. Vyhodnotenie súťaže NOVOBYSTRICKÝ DREVORUBAČ 2018 sa konalo o 19:00 hod., pričom prvé 3 miesta boli ohodnotené vecným darom, pohárom a diplomom.
Výsledky – umiestnenie jednotlivých tímov:
1. Obecný úrad Nová Bystrica (SR)
2. VLK Team (ČR)
3. SDH Řeka (ČR)
4. OPG Jaworze (PL)
5. OSP Jaworze 1 (PL
6. Maciejowscy (PL)
7. Vychylovskí pilčíci (SR)
8. Obec Řeka (ČR)
9. Josipovac 2 (HR)
10. Josipovac 1 (HR)
11. Vychylovka (SR)
12. OSP Jaworze 2 (PL)


Od 18:00 hod. sa konalo folklórne popoludnie, počas ktorého vystúpili so svojim programom: Detskí heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Bystrická kasňa, Simonka
Kašubová, Simonka Halvoníková, Kristián Halvoník, Natália Baničiarová, Marin Holienčin, FS Radôšťan, Heligonkári z Bystrickej doliny, ĽH Viktora Zichu, FSk z Brezovice, Martin Brisuda, ŽSS Polianka, ĽH Tomčalovci, ŽSS Dolinka, ĽH Starejší, FS Bystrica, ĽH Kováčovci, ĽH Potočiari a SKUS Bratov Banásovcov (HR)
Po vystúpeniach sa folklóristi zoradili do sprievodu, ktorý smeroval k vatre a teda k zapáleniu jánskeho ohňa, tzv. „Vajany“. Po tomto programe ešte nebol koniec zábavy, do dobrej nálady a tancovačky hrala do ranných hodín hudobná skupina Eminent.
V nedeľu sa za účasti dobrovoľných hasičov a vo folklórnom zástupe konala slávnostná hodová sv. omša o 11:00 hod. v Kostole sv. Jána Krstiteľa.
Počas tohto podujatia nás navštívili aj naši rodáci z dolnej zeme, z Josipovca (HR), korí sa zapojili aj do súťaže v pílení dreva a hlavne nám ukázali ako si uchovávajú folklór a tradície zo Slovenska.
Pre návštevníkov nechýbali rôzne detské atrakcie, remeselníci, občerstvenie, stánkový predaj, a pod.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do organizácie týchto Dni kultúry, samozrejme aj spoluobčanom byvajúcim v okolí za trpezlivosť pri zvýšenej hlučnosti.
Tešíme sa na ďalší ročník akcie s názvom „Dni kultúry“ v Novej Bystrici.

Text: Mgr. Vladimír Tomčala - kultúrny referent, Foto: Natália Kolenová

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum