Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.01.2018
Nová Bystrica 25. decembra. 2017– Jasličková pobožnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa zachovala obraz slovenských ľudových Vianoc.Vianoce sú do dnešných dní považované za najkrajšie a najväčšie sviatky kalendárneho roka.

Sú symbolom radosti, lásky a pokoja. Umožňujú sa nám zastaviť a na chvíľu nahliadnuť do minulosti našich predkov, do čias nie tak dávno minulých, ale i do čias veľmi vzdialených.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je jasličková pobožnosť, ktorá hovorí o narodení Ježiška. Je to krásny moment v živote kresťana, kedy sa spolu postavíme do čara Vianoc pred malého Ježiška, prijmeme jeho pozvanie a vpustíme ho do nášho srdca, v ktorom malý Ježiško rastie do veľkého Krista.

Jasličková pobožnosť úzko súvisí so životom sv. Františka z Assisi, ktorý žil v období vrcholného stredoveku. Počas Vianoc sa snažil priblížiť tajomstvo narodenia a aby sa mu to podarilo čo najlepšie začal stavať betlehemy. Ale neskôr, v čase Rakúsko- Uhorska, Jozef II. počas svojho 10 ročného panovania spomínaný zvyk zakázal. S čím však nerátal, bolo to, že táto tradícia bola v srdciach ľudu zakorenená do takej miery, že začali vytvárať rôzne ľudové pobožnosti, až sa to v cirkvi natoľko udomácnilo, že sa jasličkové pobožnosti vo farnostiach konajú dodnes.
Jasličková pobožnosť sa teší v našej farnosti vysokej obľube a môžeme s čistým svedomím povedať, že pre mnohých obyvateľov v našej dedine sa stala návšteva tejto udalosti už neoddeliteľnou súčasťou Vianoc.
Za posledné roky sme sa stretli s množstvom rôznych variácií, ktorými je možné stvárniť a odprezentovať tajomstvo narodenia nášho Spasiteľa. A nakoľko je jasličková pobožnosť, ľudovou pobožnosťou, vychádzajúcou z radostnej evanjeliovej správy, že sa narodil Boh, dieťa nevinné slabé, ktorého moc je všade, poňali sme ju v duchu našej ľudovej kultúry. Pretože vychádza zo srdca ľudí a hlas ľudu je hlasom božím.
Opäť aj tento rok počas adventu naši folkloristi obetovali svoj čas, aby spríjemnili príjemné strávenie sviatočného popoludnia. Ako každoročne sa zapojilo svojím účinkovaním do jasličkovej pobožnosti ĽH Kováčovci, ĽH Starejší a ŽSS Dolinka, FS Bystrica ZNB, hostia zo Starej Bystrice Martin Brisuda st. a Jozef Pastva. Nechýbali ani naši najmenší heligonkári pod vedením Vladimíra Tomčalu, speváčky pod vedením Eleny Jančulovej, súrodenci Halvonikovci a ĽH Tomčalovci.
Ich námaha a snaha vyvrcholila vo forme darčeka pre nás, pretože vždy, keď človek pre človeka urobí niečo pekné z lásky, svet sa stane o kúsok krajším miestom pre všetkých. Za čo im všetkých patrí veľké Ďakujem.

Text: Ing. Michal Kuric,Foto: Natália Kolenová, Adriána Rajnohová

zskmojekysucekysucke muzeum