Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.01.2018

V nedeľu 17. decembra sme všetci prišli do kultúrneho domu, lebo tam bola Vianočná besiedka. Začala sa o 14:00 hod. príhovorom pána starostu. Najskôr vystupovali deti z našej materskej školy a po nich deti z materskej a základnej školy vo Vychylovke. Až po nich sme išli my – žiaci zo základnej školy.

Všetci mali pripravený krásny program, ktorý si pripravili so svojimi pani učiteľkami - básne, piesne, tance, scénky. Naša trieda si pod vedením pani učiteľky Jonekovej pripravila pásmo ľudových tradícii. Veľmi sa nám páčia zvyky našich predkov a práve sa o nich učíme aj na vlastivede. Naši spolužiaci vystupovali aj s heligónkarmi a tancovali a spievali s deťmi z krúžku ľudový tanec a ľudový spev. Besiedku ukončila pieseň Tichá noc, svätá noc.
Pred kultúrnym domom boli drobné vianočné trhy.


Sárka Poniščjaková a Tatianka Miháliková, III. A
Foto: Natália Kolenová

zskmojekysucekysucke muzeum