Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.01.2018
Dňa 11. novembra 2017 Obec Nová Bystrica v spolupráci s komisiou pre školstvo , kultúru , šport a cestovný ruch pripravili pre svojich spoluobčanov „Stretnutie jubilantov“. Už niekoľko rokov sa v jeden deň v roku organizuje stretnutie pre tých občanov, ktorí v danom kalendárnom roku oslávili , alebo budú oslavovať svoje životné jubileum a to 40, 50 a 60 rokov, ale zároveň je táto akcia aj pre tých, ktorí oslávili alebo budú oslavovať výročie svojej svadby.

Stretnutie sa konalo v Dome kultúry obce Nová Bystrica. Samozrejme, že sme si dali záležať na príprave a výzdobe, pretože sa nám stáva, že niektorí naši spoluobčania prichádzajú na takúto udalosť po prvýkrát a vždy chceme, aby boli spokojní a hlavne, aby sa im akcia páčila. O 17.00 hod. sa konala v rímskokatolíckom kostole sv. omša obetovaná za jubilantov, po ktorej bolo v dome kultúry pripravené posedenie a pohostenie. Slávnostný príhovor a prípitok predniesol starosta obce Ing. Jozef Balačin a potom už záležalo na každom z prítomných, že ako si spoločne so svojimi spolustolovníkmi vytvoria atmosféru a budú sa spoločne príjemne baviť. Ako každý rok, aj tento sa o prípravu jedla postarali naše pani kuchárky Milka Fulierová a Anna Koleníková a o muziku sa postaral Ján Mačas.
Celá akcia sa vydarila, pretože hneď od začiatku vládla dobrá nálada a prítomní sa bavili do skorého rána.
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili túto peknú akciu a hosťom ďakujeme, že prijali pozvanie a dobre sa bavili.

Text: Mgr. Vladimír Tomčala-kultúrny referent, Foto: Natália Kolenová

zskmojekysucekysucke muzeum