Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.11.2017
V Novej Bystrici aktívne pracuje ZO Jednoty dôchodcov Slovenska . Počas roka sa stretávame, zúčastňujeme sa výletov, rôznych kultúrnych podujatí, zbierame liečivé byliny a hlavne spomíname na našu mladosť. A to bolo práve to, čo nás inšpirovalo k tomu, aby sme pripravili v dome kultúry výstavu predmetov, ktoré sa používali niekedy veľmi dávno. Prvým krokom bolo zistiť, čo všetko sa ešte nachádza na povalách a v humnách, či zhromaždíme toľko vecí, aby sme sa do toho pustili.

Aké bolo naše prekvapenie veľké, keď sme zistili, že každý z nás- členov- má doma odložené rôzne veci po starých a prastarých rodičoch a dokonca v dedine máme veľkého zberateľa takýchto predmetov pána Jozefa Mokryša. Samozrejme sme ho oslovili a on sám sa ponúkol, že nám svoje exponáty aj dovezie aj odvezie. Zapožičal nám 52 prekrásnych starých vecí napr. kalkulačky, tranzistory, bicykel, kočík, cepy, zvonce , pražičku kávy, gramofóny a ďalšie. Ďalší z veľkých zberateľov Milan Vakula priniesol staré knihy, kovania, cestovné lístky vlakové a autobusové, veľké množstvo hodín a ďalšie predmety, ktoré sa už dnes nevidia. Nakoniec sme sálu domu kultúry úplne zaplnili a okrem už spomínaných vecí sme nainštalovali aj staré oblečenie, dečky, vyšívané obrúsky.

Výstavu sme otvorili v nedeľu o 9.00 hod. Rozdelili sme si služby, aby sme sa postupne vystriedali až do 16.00 hod. Návštevníci postupne prichádzali , tí starší to komentovali slovami: A toto sme mali aj my kedysi, to bolo u babky a podobne. Tí mladí niečo poznali, ale veľa vecí vôbec nevedeli, na čo sa používali. V pondelok sa prišli pozrieť aj žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Tí sa pýtali a my sme im vysvetľovali ako fungovalo strúhadlo na jablká, drevené pásmo, starodávna kalkulačka, písací stroj, šrotovník alebo komplikované strúhadlo na ceruzky. Deti sa len usmievali, aké to boli veľké a zložité predmety a bolo vidieť, že ich to zaujalo. My sme boli radi, že bola vysoká návštevnosť ako v nedeľu tak aj v pondelok a že naša námaha nebola zbytočná a splnila ten svoj pôvodný účel a to, zachovať našu minulosť pre súčasnosť. Teraz si už len budeme držať palce, aby sa našiel v obci objekt, do ktorého by sme mohli tieto krásne predmety uskladniť
Na záver by so chcela poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a pomohli pripraviť túto peknú akciu.

Zvlášť ďakujem našim vystavovateľom:
Mokryš Jozef s manželkou,Varšavová Milka, Slepiaková Irena,Škorvagová Paulína, Kuniaková Paulína,Švec Peter s manželkou, Vakula Milan, Mokryšová Štefánia, Jančulová Elena, Vojtková Mária, Halvoníková Anna, Držiaková Antónia, Bubrín František s manželkou, Šadibolová Janka, Fulierová Irena.

Text a foto. Elena Jančulová

zskmojekysucekysucke muzeum