Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.10.2017

7-8.10.2017 sa konala v Čadci okresná výstava ovocia zeleniny a aranžmánov. Naši záhradkári sa opäť úspešne zúčastnili tejto výstavy kde získali viacero ocenení .Na výstavu boli vybraté najkrajšie a víťazné výpestky ktoré boli vystavené na obecnej výstave v Novej Bystrici.

Výstavu inštalovali naše členky Jana Huláková, Ján Hulák, Helena Fedorová, Eva Prídavková ,Mária Tabaková, Anna Čierňavová. Vytvorili dokonalý aranžmán , ktorý dominoval a umocnil atmosféru celej výstavy. Celú kolekciu aranžmánov dotvorila Evka Prídavková svojimi špeciálnymi liečivými produktmi, kde opäť pripravila prednášku a širokú ochutnávku svojich jedinečných výrobkov o ktorý bol veľký záujem a môžem zhodnotiť že táto prezentácia je najlepšia a najväčšia v celom okrese a sme hrdí že máme v našej organizácii takúto šikovnú záhradkárku.
Svoje zastúpenie sme mali aj v kategórii jablka a hrušky kde sme opäť uspeli a umiestnili sa na popredných miestach. Týmto sa môžeme pochváliť že aj v našich podmienkach sa dá dopestovať krásne ovocie a zelenina a že aj my máme skvelých záhradkárov.
Výsledky ocenených exponátov sú nasledovné:
Kategória jablko:

1.miesto odroda RUBÍN Rajtej Pavol Kys .Lieskovec
2. miesto odroda BOHÉMIA Jurčo Jaroslav Raková
3.miesto odroda RUBÍN Kuric Ivan Povina Mazák

6.miesto odroda HONEY GRIPS Ján Hulák Nová Bystrica
8.miesto odroda PAULA RED Helena Čierňavová Nová Bystrica

Kategória hruška:

1. miesto odroda XENIA Ján Hulák Nová Bystrica
2.miesto odroda DIELOVA Hacek Jozef Čadca Mesto
3. miesto odroda KRIVICA Staš Jozef Skalité

Kategória aranžmány :

1.miesto Jana Huláková Nová Bystrica celá organizácia ZO SZZ
3. miesto Eva Prídavková Nová Bystrica liečivé produkty


Naša organizácia bola vybratá za celý okres Čadca a KNM na celoslovenskú súťaž v aranžovaní zostav do Trenčína. Na okresnú výstavu prispeli Milka Varšavová ,Eva Kulasová, Katka Vaňovcová, Anna Varšavová, Helena Fedorová, Ladislav Prídavok, Eva Prídavková, Jana Huláková, Ján Hulák ,Anna Čierňavová, Mária Tabaková, Milan Škorvaga, Helena Čierňavová, Milka Fulierova ,Albin Petrek,Terézia Brisudová ,Jana Chovancová.

Týmto chcem poďakovať všetkým členom ZO SZZ Nová Bystrica najmä Helene Fedorovej, Márii Tabakovej ,Anne Čierňavovej, Janovi Hulákovi ,Eve Pridavkovej za pomoc pri inštalácii výstavy za ich čas strávený s prípravou výstavy ale i za poskytnutie svojich výpestkov na výstavu. Týmto reprezentujú našu organizáciu ale aj obec Nová Bystrica . Všetkým veľké ďakujem.


Predseda ZO SZZ Nová Bystrica
Jana Huláková

zskmojekysucekysucke muzeum