Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.10.2017
Členovia klubu turistov Nová Bystrica a Spolku priateľov Bystrickej doliny sa spolu s ostatnými obyvateľmi obce Nová Bystrica zúčastnili dňa 30.09.2017 výročnej svätej omše z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža na najstaršom cintoríne v Novej Bystrici. Nachádza sa v časti obce Starý diel. Prvá písomná zmienka o cintoríne je z roku 1728. Pochovávať sa prestalo v roku 1822. Minulý rok sa nám podarilo cintorín vyčistiť a postaviť na ňom drevený kríž. Pán farár Pavol Heruda ho počas minuloročnej svätej omše opätovne vysvätil. Je pri ňom informačná tabuľa, ktorá poskytuje najzákladnejšie historické informácie o tomto pre nás dôležitom mieste.

Tento rok slávil svätú omšu náš rodák a priateľ Mons. Pavol Talapka, ktorý o tri dni neskôr odchádzal do svojho nového pôsobiska v Africkej Ghane. Počas bohoslužby slova nás povzbudil, že má zmysel obnovovať a zachovávať tieto miesta. Po svätej omši nám o cintoríne urobil krátky výklad náš historik Marián Liščák. Potom sa všetci prítomní presunuli pod starú čerešňu, kde Milan Vakula spolu s Ferkom Neslušanom pripravili výborné občerstvenie. Ďakujeme nielen im, ale aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na úprave cintorína a pri príprave svätej omše. Boli to predovšetkým členovia Klubu turistov Nová Bystrica a Spolku priateľov Bystrickej doliny. Palkovi Talapkovi ďakujeme za odslúženie svätej omše. Michalovi Kuricovi ďakujeme za spevácky doprovod počas omše a Jurkovi Kuricovi za miništrovanie. Dušanovi Šadibolovi za sponzorský dar a Silvii Jonekovej za kvetinový dar.
Spoločným úsilím sa nám podarilo obnoviť cintorín a založiť každoročnú tradíciu konania svätej omše z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža. Tento sviatok bol v Novej Bystrici podľa slov historika Mariána Liščáka veľmi uctievaný a predstavoval pre Novobystričanov veľkú udalosť. Pre nás, potomkov, tu pochovaných našich predkov je to skoro po 200 rokoch udalosť nemenej dôležitá. Aspoň takýmto spôsobom prejavujeme úctu k našim predkom. Práve vďaka nim sme tu teraz mi a naše rodiny. Preto je našou povinnosťou toto miesto zachovávať a správať sa k nemu ako k miestu, ktoré je posvätené. Z toho nám plynie do budúcna ďalšia výzva a to oplotenie cintorína samozrejme s pomocou dobrých ľudí a sponzorov.

Autor: PhDr. Monika Halvoníková
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

zskmojekysucekysucke muzeum