Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.10.2017
„Najlepší záhradkári majú plné ruky práce a srdce plné lásky.“

V tomto duchu sa niesol IX. ročník výstavy ovocia, zeleniny a aranžmánov, ktorý sa konal dňa 25. septembra v Novej Bystrici. Výstavu usporiadala ZO SZZ v Novej Bystrici a začala ju svätou omšou za poďakovanie úrody v Kostole svätého Jána Krstiteľa. Samotná výstava sa konala v sále kultúrneho domu.

Prvá muštáreň v bystrickej doline

Tento deň bol pre nás, záhradkárov, iný, významný tým, že popoludní sme otvorili muštáreň, ktorá je prvou v bystrickej doline. S myšlienkou vybudovať muštáreň v Novej Bystrici prišiel v roku 2015 František Chabreček z Rakovej. Nápad sa našej predsedníčke, Janke Hulákovej, zapáčil a s obrovským zapálením sa pustila do jeho realizácie. Prvoradou úlohou bolo nájsť vhodné priestory. Po viacerých alternatívach sa napokon, ako najvhodnejšia ukázala nevyužitá kotolňa, časť umyvárne a šatne v Dome služieb. Prvé búracie práce, odstránenie nevyhovujúcich priečok, vykonali záhradkári Ján Hulák a Albín Petrek. Potom už pokračovali zamestnanci Obecného úradu Anton Kolembus, Rudolf Podolinský, Jozef Jonek, Ľubomír Griga, Miroslav Šumský a nový záhradkár Milan Škorvaga. Na celú prerábku dohliadal Jozef Jonek. V roku 2016 bola muštáreň pripravená a chýbalo už len vhodné lisovacie zariadenie – malé a jednoduché na obsluhu. Opäť pomohol František Chabreček, ktorý v Rakovej zabezpečil ukážku lisovacích zariadení. Pre nás sa, ako najvhodnejšie ukázalo zariadenie pozostávajúce z drtiča ovocia a samostatného tlakového lisu s objemom 80 litrov, ktorý vyprodukuje z jednej dávky približne 40 litrov šťavy. Finančne nám pomohol Obecný úrad a sponzori: František Broš, Daniela Cabadajová, Anna Čierňavová, Daniela Demeňová, Helena Fedorová, Ján Hulák, Jana Huláková, Emília Chalupková, Ján Chovanec, Mgr. Eva Joneková, Mário Jonek, Jozef Jonek, Jarmila Kotvasová, Michal Khol, Eva Kulasová, Vilma Masnicová, Vasil Masnica, Ing. Miroslav Pavelek, Eva Prídavková, Mária Sýkorová, Miroslav Šumský, Mária Tabaková, Anna Varšavová a Eva Vnuková. Ďakujeme!
Muštáreň najskôr vysvätil pán farár Mgr. Pavol Herud. Následne starosta Obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin, predseda OV SZZ v Čadci František Broš, František Chabreček zo ZO SZZ Raková „krstní otcovia“ novobystrických záhradkárov a Janka Huláková pred vstupom do muštárne slávnostne prestrihli pásku. Na akcii sa zúčastnili aj ďalší hostia - zástupca starostu Obce Nová Bystrica Mgr. Michal Balačin, zástupcovia OV SZZ Čadca Ing. Ivan Červenec a Ing. Ivan Kuric, zástupcovia OV SZZ Žilina Ján Majzel a Ing. Jozef Čerňanský, zástupcovia družobných organizácii Raková, Rudina, Staškov, Ochodnica a ďalší.
Medzitým záhradkári Ján Hulák a Milan Škorvaga muštovali prvé jablká a všetci prítomní okúsili prvý bystrický čerstvý mušt. Po koštovke sa vrátili do kultúrneho domu na pohostenie.

Výstava ovocia, zeleniny a aranžmánov

V sále kultúrneho domu komisia vybrala najkrajšie plody na výstave.
Súťažilo sa v troch kategóriách, ktorých výsledky sú nasledovné:
I. kategória: Najkrajšie jablko
1. miesto: Paula Red – Helena Čierňavová
2. miesto: Honey Grips – Ján Hulák
3. miesto: Rubín – Helena Fedorová

II. kategória: Najkrajšia hruška
1. miesto: Xénia – Ján Hulák
2. miesto: Konferencia – Eva Prídavková
3. miesto: Kongresovka – Emil Pagáč

III. kategória: Zeleninová zostava
1. miesto: Mária a Ján Jančulovi
2. miesto: Mária Šadibolová
3. miesto: Mgr. Katarína Vaňovcová

IV. kategória: Aranžmány
1. miesto: Jana Huláková
2. miesto: Helena Fedorová
3. miesto: Anna Čierňavová

Mimoriadna cena: Zaváraniny a likéry – Eva Prídavková
Cena starostu obce: Červený melón – Terézia Brisudová

Návštevníci sa najviac zastavovali pri kútiku, v ktorom vystavovala svoje výrobky z rôznych druhov ovocia a zeleniny – sirupy, tinktúry, džemy, likéry, pečené čaje a ponúkala ich na ochutnávku Eva Prídavková. Zvláštnosťou bol napríklad cviklový a paradajkový džem.
Výstavu pravidelne podporujú aj miestne školy. Krúžok Mladý záhradkár, ktorý pod vedením Mgr. Evy Jonekovej pracuje pri Centre voľného času v ZŠ s MŠ Nová Bystrica vystavoval svoje výpestky – liečivé bylinky a rôzne druhy zeleniny. V tomto roku už vystavoval aj tri odrody jabĺk z jabloní, ktoré pri škole zasadili záhradkári. Ďalšou formou podpory je výzdoba priestorov výtvarnými prácami žiakov, o ktorú sa pričinili hlavne panie učiteľky Mgr. Janka Chovancová, Mgr. Katka Pavelková a za ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka Mgr. Anna Borisová.
Po vyhodnotení výstavy nasledovalo vyhodnotenie súťaže O najkrajší balkón a záhradu.

Súťaž o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku

V priebehu mesiacov august - september záhradkárky Janka Huláková a Mgr. Katarína Vaňovcová prešli našou obcou a robili zábery z najkrajších kútikov záhrad a balkónov záhradkárov, ale aj pestovateľov, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do súťaže. Z nich sme potom vybrali a ocenili päť najkrajších: Medzi ne patrili:
Janka Huláková
Helena Čierňavová
Emília Chalupková
Hanka Varšavová
Vilma Masnicová

Víťazi obidvoch súťaží boli odmenení drobnými cenami. Pán Chabreček daroval záhradkárom desať jabloniek.
Po vyhodnotení všetci pokračovali v posedení pri chutnom jedle, káve a koláčoch, ktoré pripravili šikovné záhradkárky a vymenili si svoje nápady a pestovateľské skúsenosti. Počas celého dňa nám spievala ženská folklórna skupina Dolinka so Starejšími.
Na výstave vystavovalo svoje výpestky 41 pestovateľov: Terezka Brisudová, Anna Čierňavová, Helena Čierňavová, Miško Čierňava, Radko Čierňava, Daniela Demeňová, Helena Fedorová, rodina Ficková, Emília Fulierová, Emília Gavenčiaková, Viera Gavenčiaková, Anton Gavenčiak, Marian Heltko, Ján Hulák, Janka Huláková, Emília Chalupková, Angela Chovancová, Mgr. Jana Chovancová, Mária Jančulová, Ján Jančula, Eva Krčmáriková, Peter Kulas, Eva Kulasová, Vilma Masnicová, Jozef Masnica, Emil Pagáč, Albín Petrek, Štefánia Petreková, Eva Prídavková, Ladislav Prídavok, Jozef Sobol, Mária Sýkorová, Mária Šadibolová, Milan Škorvaga, Mária Tabaková, Mgr. Katarína Vaňovcová, Anna Varšavová, Emília Varšavová, Eva Vnuková, Helena Vojteková a krúžok Mladý záhradkár.
Okrem množstva zeleninových zostáv a aranžmánov priniesli 93 exponátov jabĺk a 15 exponátov hrušiek. Niektoré z ocenených plodov nás budú reprezentovať na okresnej výstave, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. - 8. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Čadci a na celoslovenskej výstave v Trenčíne 13. – 15. októbra 2017.

Výstavu navštívilo približne 400 návštevníkov. Na druhý deň si ju prezreli všetci žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica so svojimi pedagógmi.
Ďakujeme pestovateľom a vystavovateľom, sponzorom, Obecnému úradu v Novej Bystrici, hosťom a všetkým, ktorí svojou pomocou, slovným ocenením i samotnou účasťou prispeli k príjemnému a peknému prežitiu nedeľného dňa.

Text: Mgr. Eva Joneková,
tajomníčka ZO SZZ Nová Bystrica
Foto: Natália Kolenová

 

zskmojekysucekysucke muzeum