Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.10.2017
V mesiacoch júl – september 2017 ZO SZZ v Novej Bystrici, v zastúpení Jany Hulákovej a Kataríny Vaňovcovej, uskutočnila návštevy záhrad svojich členov a obyvateľov, ktorí sa prihlásili do súťaže O najkrajší balkón a záhradu. Pri návštevách sme sa opäť presvedčili, že našim obyvateľom záleží na skrášľovaní svojich obydlí a okolia. Venujú im mimoriadnu starostlivosť, čím zveľaďujú nielen svoje okolie, ale prispievajú aj k zveľaďovaniu našej obce. Do súťaže sa zapojilo 18 milovníkov záhrad.

V súťaži o naj balkón – záhradu 2017 boli vybratí a ocenení títo súťažiaci:
Jana Huláková
Helena Čierňavová
Anna Varšavová
Vilma Masnicová
Anna Čienavová

ZO SZZ Nová Bystrica

zskmojekysucekysucke muzeum