Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

24.09.2017
Kto by povedal pred siedmimi rokmi, že sa prehliadka heligonkárov úspešne udomácni v Novej Bystrici. Dnes je úplne samozrejmé, že v mesiaci september si u nás zahrajú milovníci tohto hudobného nástroja z viacerých kútov Slovenska. Tento rok obec Nová Bystrica, ako organizátor, pripravila túto akciu sedemnásteho septembra.

Počasie nám veľmi neprialo, silno pršalo a mali sme aj obavy, či prídu nielen muzikanti, ale aj diváci. Ale naše obavy sa hneď rozptýlili, pretože napriek všetkým prekážkam prišlo dosť účinkujúcich a aj divákov. Janíčko trávu seče....., po úvodných tónoch tejto obľúbenej piesne sa ujal slova zástupca starostu p. Michal Balačin, ktorý všetkých privítal a zaželal muzikantom aj divákom príjemnú atmosféru a len tie najkrajšie zážitky z vystúpení. Potom sa už slova ujali najmladší heligonkári z obce pod vedením kultúrneho referenta Vladka Tomčalu, ktorý je aj vlastne tým, ktorý túto celú prehliadku pripravuje. Jeden muzikant sa striedal s ďalším a všetkých diváci vždy odmenili potleskom. Okrem jednotlivcov vystúpili aj hudobné zoskupenia heligonkárov, s ktorými si prítomní aj zaspievali. Atmosféra bola vynikajúca a čím dlhšie sa hralo, tým bolo veselšie. Prehliadk sme začali o 14.00 hod. a skončili sme spoločnou piesňou o18.00 hod. Podujatie sa vydarilo, diváci odchádzali spokojní a nabití energiou, ktorá sršala zo všetkých muzikantov. Už dnes rozmýšľame, ako pripravíme ôsmy ročník tejto veľmi peknej akcie.

Medzi účastníkov patrili :
Stará Bastrica - Slávka Poništová s bratom Miloškom, Mačejková Mirka a sestra Laura, Zajac Marek, Tomčala Štefan, Brisuda Martin. Nová Bystrica – detskí heligonkári, Halvoník Patrik a sestra Dominika, Bystrická Kasňa, Kováč Tomáš st..Radôstka -Válek Ján. Zborov nad Bystricou – Zborovský heligonkár. Krásno nad Kysucou – Plevko Štefan, Riečičiar Vlado. Žilina – Mahút Tibor. Martin – Balačin Adam. Skalica – Buzrla Miroslav. Prešov – Janíčko Ján s manželkou. Oščadnica – Bacmaňáková Lenka a Evka.

Ďakujeme sponzorom – Pozemkové spoločenstvo Riečnica – Horná Tižina,p.s.
COOP Jednota Čadca

Text- Elena Jančulová
Foto – Ján Mačas

zskmojekysucekysucke muzeum