Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.07.2017

Dňa 2. júna sa na ihrisku uskutočnil Deň detí. Tento deň bol pre nás zaujímavý už tým, že sme ho strávili so žiakmi z Josipovca. Prišli na naše pozvanie, pretože aj my sme u nich boli aj s našimi maminami. U nás (u Ninky) bývala Nika a Antónia so svojou babkou. Ráno sme sa zišli na ihrisku. Tam chlapci hrali futbal. Naši prehrali. Dievčatá hrali vybíjanú s družstvom z Vychylovky i s dievčatami z Chorvátska.

Ostatní sme mali rôzne súťaže - postupne sme chodili k jednotlivým stanovištiam, kde bolo driblovanie s loptou, preťahovanie lanom, skákanie cez švihadlá, skákanie vo vreci, hod granátom na cieľ, skok do diaľky z miesta. Každý dostal odmenu v podobe sladkostí, výhercovia aj pekné odmeny. No, a ešte kofolu a cukrovú vatu, kto koľko chcel. Na záver sa nám predviedli mladí hasiči s ukážkou rýchleho zásahu s hadicami a spustenie vody. Poobede od 16:00 h do 21:00 h sme mali diskotéku, na ktorej sme sa s našimi priateľmi z Chorvátska dobre zabávali. Tam boli tanečné súťaže s balónmi. Opäť sme mali občerstvenie. Bolo fajn.
Pani učiteľka povedala, že na druhý deň si naša návšteva prezrela priestory v našej škole a že finančné prostriedky na túto akciu poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.
Ďakujeme pani učiteľkám, že nám pripravili taký krásny deň plný hier a zábavy. Určite sa páčil aj našej návšteve.

Ninka Čierňavová a Karolínka Čierňavová, IV. A

zskmojekysucekysucke muzeum