Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.07.2017

Tak ako zvyčajne druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj my v našej dedine Nová Bystrica už veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek a pripravujeme pre naše mamičky slávnostný program.

Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky a tančeky, s ktorými sa chystali prekvapiť svoje mamy a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne ako včeličky všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „OK". Panie učiteľky so žiakmi spoločnými silami vyzdobili sálu Domu kultúry v Novej Bystrici, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň, keď už boli všetci na svojich miestach, prišli mamičky a usadili sa, program otvoril moderátor tejto akcie, žiak piateho ročníka Martinko Borovička, ktorého naše mamičky a babičky privítali. Potom všetkých privítal starosta obce a mohol sa začať program, ktorý deti nacvičovali so svojimi pani učiteľkami. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili veľkým potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a viackrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu vystúpili deti z krúžku ľudového tanca a heligónkari. V závere programu vystúpila aj ženská spevácka skupina Dolinka pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej, ľudový súbor Bystrica, ľudová hudba bratov Kováčovcov. Program bol bohatý a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali spokojné a hrdé na svoje deti. Pri odchode každá dostala karafiát, ktorý mamám venoval Obecný úrad Nová Bystrica.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na deti prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.
Bc. Kamila Kubjatková

zskmojekysucekysucke muzeum