Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.12.2016

 Pre obyvateľov Novej Bystrice a hlavne pre deti je už tradíciou, že obcou prechádza Mikuláš so svojim sprievodom čertov a anjelov. Dňa 11. decembra 2016, t.j. v nedeľu prešiel na starodávnom voze v záprahu koníkov Jaroslava Konečného Mikuláš a rozdával deťom sladké balíčky, za ktoré ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek spôsobom podieľali na skrášlení a vydarení tejto tradície.

Ďakujeme Jaroslavovi Konečnému a Petrovi Džurnému za sprievod koní, Ľubomírovi Grigovi, Anetke Kubjatkovej, Lívii Masnicovej, Vladimírovi Tomčalovi, Tomášovi Kováčovi, Jánovi Kováčovi, Pavlovi Pokrývkovi za sprievod, za sprievodné vozidlo členom DHZ Nová Bystrica. Hanke Ondrovičovej, Hanke Jančulovej, Milke Fulierovej, Hanke Koleníkovej, Viere Gavenčiakovej, Márií Cabadajovej a Miroslave Chmurčiakovej za balenie balíčkov. Za balíčky a sladkosti ďakujeme Potravinám Vilma Masnicová, Potravinám Rudolf Patyla, Potravinám Anna Slivková, Pohostinstvu Alexander Griga. Za peňažné dary ďakujeme Obci Nová Bystrica, Potravinám Eva Mokrýšová, spoločnosti Horawood p. Horeličan,  Združeniu drobnovlastníkov Nová Bystrica, s.r.o., Mäsiarstvu - Masnica Ľubomír, Textilu Nová Bystrica p. Masnica, Spotrebnému družstvu COOP Jednota Čadca, Dozornému výboru Vychylovka,  Pizzerií Nová Bystrica p. Ondrej Lompart, starostovi obce Jozefovi Balačinovi, Zduženiu vlastníkov lesov Ďuraškovia Nová Bystrica, Združeniu súkromných vlastníkov lesov Riečnica – Kováčovo I. II.  

zskmojekysucekysucke muzeum