Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

09.11.2016
To, že si starších ľudí uctievame gestami, slovami, činmi je samozrejmosťou, veď my sme ich obrazmi ako nás vychovali. Možno niektorí ľudia nevedia, že mesiac október je mesiac úcty k starším. Preto každoročne sa v Novej Bystrici koná posedenie našich starších občanov. Tohtoročné posedenie sa konalo 23. 10. 2016. Boli poslané pozvánky s návratkami občanom vo veku od 70 rokov.

O 11:00 hod. bola obetovaná sv. omša za zdravie týchto občanov. Po sv. omší sa boli všetci pozvaní do domu kultúry Nová Bystrica, kde sa podával obed.
Po obede sa konalo vystúpenie FS Bystrica, ŽSS Dolinka, ĽH Kováčovci, ĽH Starejší
Pri odchode každý dostal darčekový predmet.
Starosta obce Jozef Balačin nakoniec poprial veľa zdravia, Božieho požehnania a pozval všetkých na posedenie o ďalší rok.

Mgr. Vladimír Tomčala
kultúrny referent

zskmojekysucekysucke muzeum