Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Výstava ručných prác a fotografií
v Novej Bystrici
V nedeľu 20. marca 2016 bola pre verejnosť v dome kultúry sprístupnená Výstava ručných prác a fotografií. Tohto desiateho ročníka sa zúčastnilo hojný počet vystavovateľov. Od 9:00 hod. do 17:00 hod. sa mohli záujemcovia pozrieť na túto výstavu a aj si zakúpiť rôzne ručne zhotovené práce. Vystavované boli rôzne pletené, háčkované, drôtené výrobky, výrobky zo železa, dreva, rôznych aranžmánov či techník. Na výstave sa prezentovali aj maľované obrazy a umelecké fotografie.
Toto podujatie zabezpečovala Obec Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica.
Na základe hlasovania návštevníkov výstavy sme o 16:00 hod. odovzdali 5 cien vystavovateľom, a to.
1. miesto Fedorovej Emílii / dekorácie, kytice a pod. /
2. miesto Talapkovej Janke / krajčírske zručnosti /
3. miesto Podolínskej Márii / maľované obrazy /
4. miesto Hruškovi Tomášovi / výrobky zo železa /
5. miesto Talapkovej Eve / krajčírske zručnosti /
Ďakujeme všetkým vystavovateľom:
Talapková Jana, Talapková Eva, Borisová Zuzana, Kuricová Mária, Čutek Ján, Vojteková Michaela, Škorvagová Pavlína, Plaštiaková Magdaléna, Sabína a Kristína Cádrové, Šumský Kristián, Hruška Tomáš, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Baričiaková Lenka, Otruba Miroslav , Pišoja Ján, Podolínska Mária, Cabadajová Mária, Fedorová Emília, Jančulová Mária, Plaštiaková Andrea , Halvoníková Zuzana Borovičková Mária, Kolenová Natália
Sme radi, že máme tak šikovných a zručných ľudí a tešíme sa na ďalší XI. ročník tejto výstavy v roku 2017.
Mgr.  Vladimír Tomčala

08.04.2016
altV nedeľu 20. marca 2016 bola pre verejnosť v dome kultúry sprístupnená Výstava ručných prác a fotografií. Tohto desiateho ročníka sa zúčastnilo hojný počet vystavovateľov. Od 9:00 hod. do 17:00 hod. sa mohli záujemcovia pozrieť na túto výstavu a aj si zakúpiť rôzne ručne zhotovené práce. Vystavované boli rôzne pletené, háčkované, drôtené výrobky, výrobky zo železa, dreva, rôznych aranžmánov či techník. Na výstave sa prezentovali aj maľované obrazy a umelecké fotografie.

Toto podujatie zabezpečovala Obec Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica.Na základe hlasovania návštevníkov výstavy sme o 16:00 hod. odovzdali 5 cien vystavovateľom, a to. 1. miesto Fedorovej Emílii / dekorácie, kytice a pod. /2. miesto Talapkovej Janke / krajčírske zručnosti /3. miesto Podolínskej Márii / maľované obrazy /4. miesto Hruškovi Tomášovi / výrobky zo železa /5. miesto Talapkovej Eve / krajčírske zručnosti /Ďakujeme všetkým vystavovateľom:Talapková Jana, Talapková Eva, Borisová Zuzana, Kuricová Mária, Čutek Ján, Vojteková Michaela, Škorvagová Pavlína, Plaštiaková Magdaléna, Sabína a Kristína Cádrové, Šumský Kristián, Hruška Tomáš, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Baričiaková Lenka, Otruba Miroslav , Pišoja Ján, Podolínska Mária, Cabadajová Mária, Fedorová Emília, Jančulová Mária, Plaštiaková Andrea , Halvoníková Zuzana Borovičková Mária, Kolenová Natália
Sme radi, že máme tak šikovných a zručných ľudí a tešíme sa na ďalší XI. ročník tejto výstavy v roku 2017.

Mgr.  Vladimír Tomčalazskmojekysucekysucke muzeum