Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.03.2016
Výstava dobových fotografií
Život ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom.
Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry. Dôvodom týchto krokov bolo uchovanie a zdokumentovanie momentov z bežného života tohto regiónu zhruba do roku 1980. Aby sme výstavu spestrili, zapožičali sme od obyvateľov aj retro  predmety, ktoré sa už dnes nevidia, ale v minulosti boli bežné a v každej domácnosti : napr. staré žehličky, fotoaparáty, televízor na lampy, holiace potreby ešte z prvej svetovej vojny, bicie hodiny a ďalšie. Fotografie a predmety zapožičali miestni obyvatelia, za čo sme im veľmi vďační. Výstava sa stretla s veľkým záujmom ako mladých tak aj starších Novobystričanov. Hlavne fotografie z jednotlivých dvorov ukázali, aké veľké zmeny nastali v našej obci ku dnešnému dňu.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a tvorbe celej výstavy. Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí nám zapožičali fotografie, a to: Kamilovi Badačovi, Ľubomírovi Grigovi, Natálii Kolenovej, Elene Jančulovej, Emílii Varšavovej, Anne Jančulovej, Eve Kulichovej, Jánovi Čierňavovi, Paulíne Škorvagovej, Monike Vojtkovej, Františkovi Bubrínovi, Helene Pastvovej, Antonovi Hulákovi, Kataríne Strenitzerovej, Eve Mokryšovej.
Ďakujeme tiež tým, ktorí nám zapožičali retro  predmety, a to : Milanovi Vakulovi, Ľubomírovi Grogovi, Paulíne Škorvagovej, Márii Jančulovej, Ivete Pastvovej, Mariánovi Liščákovi, Martinovi Holienčinovi.
Veľmi nás teší, že celá táto výstava dobových fotografií  bude už v mesiaci máj nainštalovaná v skanzene vo Vychylovke.
Text: Elena Jančulová
Foto: Natália Kolenová
altŽivot ide veľmi rýchlo a nové dojmy a zážitky potláčajú do úzadia tie staršie a niekedy si už na veľa vecí ani nespomenieme. Sem- tam si ale staršie udalosti zo života „oprášime“ prostredníctvom fotografií a zaspomíname na to, čo sme prežili. Fotografia zachytí rôzne momenty, ku ktorým sa vraciame niekedy s radosťou, inokedy s nostalgiou a možno aj k niektorým spomienkam so smútkom. Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica pripravila výstavu takýchto dobových fotografií dňa 28.2.2016 v dome kultúry.
 Dôvodom týchto krokov bolo uchovanie a zdokumentovanie momentov z bežného života tohto regiónu zhruba do roku 1980. Aby sme výstavu spestrili, zapožičali sme od obyvateľov aj retro  predmety, ktoré sa už dnes nevidia, ale v minulosti boli bežné a v každej domácnosti : napr. staré žehličky, fotoaparáty, televízor na lampy, holiace potreby ešte z prvej svetovej vojny, bicie hodiny a ďalšie. Fotografie a predmety zapožičali miestni obyvatelia, za čo sme im veľmi vďační. Výstava sa stretla s veľkým záujmom ako mladých tak aj starších Novobystričanov. Hlavne fotografie z jednotlivých dvorov ukázali, aké veľké zmeny nastali v našej obci ku dnešnému dňu.Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a tvorbe celej výstavy. Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí nám zapožičali fotografie, a to: Kamilovi Badačovi, Ľubomírovi Grigovi, Natálii Kolenovej, Elene Jančulovej, Emílii Varšavovej, Anne Jančulovej, Eve Kulichovej, Jánovi Čierňavovi, Paulíne Škorvagovej, Monike Vojtkovej, Františkovi Bubrínovi, Helene Pastvovej, Antonovi Hulákovi, Kataríne Strenitzerovej, Eve Mokryšovej. Ďakujeme tiež tým, ktorí nám zapožičali retro  predmety, a to : Milanovi Vakulovi, Ľubomírovi Grogovi, Paulíne Škorvagovej, Márii Jančulovej, Ivete Pastvovej, Mariánovi Liščákovi, Martinovi Holienčinovi.Veľmi nás teší, že celá táto výstava dobových fotografií  bude už v mesiaci máj nainštalovaná v skanzene vo Vychylovke.


Text: Elena Jančulová                                                                           
Foto: Natália Kolenová 

 

zskmojekysucekysucke muzeum